SV Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học

Từ 01/11/2017 đến 14/12/2017

Xem chi tiết

Xét tuyển ĐH hệ đào tạo từ xa T10/2017

Từ 10/10/2017 đến 17/11/2017

Xét tuyển theo bằng THPT

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Thi tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2017

Từ 11/08/2017 đến 17/11/2017

các TS không thỏa các điều kiện xét tuyển thẳng và xét tuyển, và áp dụng cho các ngành ts theo địa chỉ sử dụng của các đơn vị

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2017 diện Xét Học Bạ THPT.

Từ 11/08/2017 đến 17/11/2017

TS Đã TN THPT và có TB cộng các môn Toán, Lý, Hóa của các năm lớp 10, 11, 12 từ 6,0 trở lên

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Tuyển thẳng/Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2017 diện Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Từ 11/08/2017 đến 17/11/2017

Đã TN CĐ chính quy công lập cùng nhóm ngành, CĐ chính quy công lập khác nhóm ngành và có ĐTB tốt nghiệp cao đẳng từ 6.0đ trở lên

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký
Top