Nhập mã hồ sơ đăng ký / số báo danh hoặc số CMND để tra cứu

Quên mã hồ sơ?
Lưu ý: Đối với các thí sinh đã đăng ký diện ưu tiên xét tuyển theo đề án của ĐHQG-HCM (tại trang utxt.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn)
thì tra cứu bằng số CMND / CCCD hoặc thêm dấu # vào trước mã hồ sơ đăng ký (ví dụ mã hồ sơ đăng ký là ABCDEF thì tra cứu với mã là #ABCDEF).
KẾT QUẢ TRA CỨU
Số CMND Mã hồ sơ xét tuyển Nội dung Thời gian cập nhật
Không tìm thấy kết quả xét tuyển. Vui lòng nhập đúng thông tin cần tra cứu.
Top