Nhập mã hồ sơ đăng ký / số báo danh hoặc số CMND để tra cứu

Quên mã hồ sơ?
Lưu ý: Đối với các thí sinh đã đăng ký diện ưu tiên xét tuyển theo đề án của ĐHQG-HCM (tại trang utxt.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn)
thì tra cứu bằng số CMND / CCCD hoặc thêm dấu # vào trước mã hồ sơ đăng ký (ví dụ mã hồ sơ đăng ký là ABCDEF thì tra cứu với mã là #ABCDEF).
Top