Đã có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nhưng tình trạng đang tạm dừng, nợ học phí, nợ ngày CTXH

  • Tạm dừng: PĐT sẽ tự động ra Quyết định thu nhận lại cho SV để đăng ký xét tốt nghiệp, SV theo dõi tình trạng tại Mybk>> Thông tin sinh viên>> Tình trạng sinh viên, khi nào chuyển qua trạng thái đang học, SV vào đăng ký tốt nghiệp lại.
  • Nợ học phí, nợ ngày CTXH: Thứ 6 hàng tuần Phòng Đào tạo sẽ cập nhật lại danh sách tốt nghiệp mới và mở khóa cho các trường hợp sinh viên nợ Học phí và Nợ ngày CTXH (sau khi đã thanh toán Học phí /bổ sung đầy đủ ngày CTXH trước thứ 5 hàng tuần), Sinh viên đăng ký tốt nghiệp lại vào thứ 2 tuần sau.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us