Đăng ký môn học - Thời khóa biểu

A. Quy định chung 

- Tất cả sinh viên phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) để duy trì tình trạng đang học của sinh viên, nếu không có thì sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ. Thời khóa biểu chính thức được công bố tại myBK >> Xem TKB (myBK >> Thông tin sinh viên >> Thời khóa biểu).

- Tất cả sinh viên phải thực hiện đăng ký môn học. Chú ý thực hiện đúng lịch đăng ký môn học tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Lịch học vụ hoặc thông báo ĐKMH qua chức năng TIN NHẮN trên trang BKeL (Hãy cài đặt Moodle Mobile App để được nhắc nhở ngay trên thiết bị di động của cá nhân).

HK221: Xem chi tiết lịch đăng ký môn học tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Lịch học vụ >> Lịch học vụ năm học 2022-2023 >> Học kỳ 1.

- Trong thời gian tạm dừng học, sinh viên không được cấp Giấy chứng nhận sinh viên. Để được tiếp tục học vào học kỳ kế, sinh viên phải đăng ký thu nhận lại trước đợt đăng ký môn học của học kỳ kế. Các sinh viên tạm dừng học quá 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

- Các sinh viên có điểm trung bình học kỳ bằng 0 được xem như bỏ học và bị buộc thôi học vào học kỳ kế. Để được tiếp tục học, sinh viên phải làm đơn cứu xét và phải đăng ký môn học.

Thông tin thêm:

- Xem Quy chế đào tạo và học vụ tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Quy chế, Quy định.

- Xem hướng dẫn chi tiết tại BK-wiki (wiki.hcmut.edu.vn)

 

B. Đăng ký môn học

 

SV thực hiện đăng ký môn học tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký môn học:

- SV chính quy, bằng 2 ban ngày, bằng 2 buổi tối: chọn đợt đăng ký môn học tương ứng.

- SV dự thính chuyển hệ: chọn đợt đăng ký chuyển hệ (SV dự thính chuyển hệ là các Học viên cao học, SV VLVH, ĐTTXa đăng ký lớp chính quy hoặc bằng 2; SV CQ đăng ký lớp B2 tối (chỉ được đăng ký khi môn học này không mở cho lớp CQ hoặc đã hết chỗ).

Các trường hợp không được đăng ký môn học và cách khắc phục:

- Nộp trễ học phí/ Chưa nộp học phí: SV phải hoàn thành học phí để được mở cho đợt đăng ký môn học tiếp theo.

- Tạm dừng: SV tải mẫu đơn: Thu nhận tại trang web : hcmut.edu.vn >> Biểu mẫu >> Biểu mẫu Điền đầy đủ thông tin nộp trực tiếp tại Phòng đào tạo hoặc qua BKSI.

- Vi phạm quy định của P.CTCT-SV (về sinh hoạt công dân, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, …), Thư viện: SV phải khắc phục các điều kiện còn thiếu để được ĐKMH.

- Sinh viên chưa hoàn thành đăng ký thông tin văn bằng xem chi tiết tại trang web hcmut.edu.vn >> Thông báo >> Phòng Đào tạo >> Tổng kiểm tra văn bằng đầu vào và số hóa hồ sơ sinh viên.

Các bước thực hiện đăng ký môn học:

 

1. Xem Chương trình đào tạo và Lịch đăng ký môn học

- Xem Chương trình đào tạo tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo

- Xem Lịch đăng ký môn học mỗi học kỳ tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Lịch học vụ

 

2. Đăng ký kế hoạch học tập (Đợt 1)

- Đăng ký tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn)>> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký kế hoạch tương ứng

-  Sinh viên đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt này, nếu SV không đăng ký môn học đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau (Đợt đăng ký hiệu chỉnh và Đợt ĐKMH bổ sung) do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sĩ số.

 

3. Đăng ký môn học (Đợt 2)

Đăng ký tại myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký tương ứng

SV kiểm tra TKB sơ bộ, có thể đăng ký thêm, điều chỉnh nhóm hoặc hủy môn.

Lưu ý:

- Nếu SV không hiệu chỉnh là chấp nhận TKB sơ bộ đã được xếp.

- PĐT sẽ hậu kiểm các điều kiện ĐKMH và điều chỉnh để xếp TKB chính thức.

 

4. Kiểm tra TKB chính thức

Xem TKB chính thức tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Thời khóa biểu

SV không có TKB chính thức sẽ bị tạm dừng học.

Lưu ý:

- Không xem TKB tại công cụ Đăng ký môn học.

- Có thể có một số môn học đã có đăng ký nhưng không có trong TKB chính thức do không thỏa điều kiện ĐKMH (môn tiên quyết/học trước, số tín chỉ tích lũy, chuẩn tiếng Anh, …) hoặc lớp bị hủy (do sĩ số ít). SV xem lịch sử đăng ký môn học để biết lý do cụ thể. SV xem lý do tại sao có đăng ký môn học mà không có TKB tại trang web : mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> bấm vào mục Đăng ký mới >> chọn loại hình đăng ký >> xem Lịch sử đăng ký.

- Không được hủy môn hoặc đổi nhóm sau khi có TKB chính thức.

- Phải thường xuyên kiểm tra TKB để biết các thay đổi (nếu có).

 

5. Đăng ký bổ sung (Đợt 3)

Đăng ký tại myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký tương ứng

SV đăng ký bổ sung các môn học, hoặc đăng ký lại các môn học đã đăng ký trước đây nhưng chưa có trong TKB chính thức.

Lưu ý: SV không được hủy môn học hoặc đổi nhóm. Nếu không có nhu cầu học nữa, SV có thể thực hiện quy trình rút môn học (có tính học phí). SV đăng ký Rút môn học (có tính học phí) tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Ứng dụng cho Sinh viên >> 13. Đăng ký Rút Môn học

 

6. Bắt đầu học kỳ

SV kiểm tra lại TKB cập nhật sau đợt bổ sung.

 

7. Thanh toán học phí

SV thanh toán học phí tại myBK >> BKPay

SV phải thanh toán đúng hạn các đợt thanh toán học phí.

  • Học phí HK1 và HK2 được thanh toán:
    • 100% học phí: từ tuần học thứ 14 (thời gian thanh toán trong 1 tuần).

(Tun hc đưc tính theo hc kỳ ca các khóa chính quy tr năm 1)

  • Học phí các HK dự thính: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.
  • Học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.
  • Xem chi tiết lịch thời gian nộp học phí tại trang web PĐT (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Lịch học vụ năm học.

 

8. Xem lịch thi

Tại mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Lịch thi

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us