Các câu hỏi khác về ngoại ngữ

1. Nếu em nộp chứng chỉ TOEIC 2 kĩ năng nghe và đọc sau ngày 29/8 vậy thì anh văn em được tính là đạt, vậy thì em có được tính 8 chỉ anh văn đó vào số tín chỉ tích lũy không ạ?

 • Từ HK 221, Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi tương đương: Đạt, Các môn được xét miễn được ghi điểm vào mục điểm chuyển/bảo lưu trên bảng điểm.
 • Các môn anh văn được xét miễn được ghi điểm đạt vào mục điểm chuyển/bảo lưu trên bảng điểm, SV sẽ nhận điểm đạt các học phần gốc, tính tích lũy tín chỉ, không tính vào điểm trung bình tích lũy. 

2. Môn anh văn theo nhu cầu (Anh văn 1A,2A,3A,4A) đăng ký và cách tính điểm như thế nào?

 • Thông tin chi tiết về các lớp Anh văn theo yêu cầu (học phí tính riêng theo mức học phí theo nhu cầu riêng), SV vui lòng tham khảo tại link sau http://www.bkenglish.edu.vn.
 • Đăng ký tại: mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học>> chọn Đăng ký bổ sung các lớp Anh văn theo yêu cầu khai giảng ngày …
 • Xem chi tiết các đợt đăng ký môn học Anh văn theo nhu cầu tại trang web trang (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Lịch học vụ.
 • Môn Anh văn theo nhu cầu sẽ tính ĐẠT các môn anh văn tương ứng, tính tích lũy tín chỉ, không tính vào điểm trung bình tích lũy.

 3. Sinh viên không đăng ký môn học được vì báo thiếu chuẩn anh văn hàng năm (CCAS_0, CCAS_1, CCAS_2, CCAS_3)?

SV xem chi tiết theo quy định tại trang web (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Quy chế, quy định >> Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (Quyết định số 2933/QĐ-ĐHBK- ngày 10/9/2021) >> Phụ lục 1. Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt >> Điều 1. Chuẩn ngoại ngữ từng năm học.

 4. Sinh viên không đăng ký môn học được vì báo thiếu chuẩn sinh viên hàng năm SV_N2, SV_N3, SV_N4?

Điều kiện để đạt chuẩn sinh viên các năm quy định tại Điều 9- XẾP TRÌNH ĐỘ NĂM HỌC CỦA SINH VIÊN, Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21). Bao gồm phải đạt số tín chỉ tích lũy theo quy định + đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định, ngoài ra để có thể xếp trình độ từ năm thứ ba SV phải hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất.

 5. SV làm thế nào để đạt chuẩn ngoại ngữ từng năm học?

 • Học đạt các môn anh văn (1234), Ngoài ra trong các học kỳ vừa qua, Nhà trường tổ chức các lớp Anh văn học theo nhu cầu để hỗ trợ SV trong việc hoàn tất các học phần Anh văn.
 • Đăng ký nộp CCNN quốc tế và đăng ký miễn điểm anh văn theo quy định.
 • Đối với SV từ khóa 2020 trở về trước có thể đăng ký thi kỳ thi kiểm tra trình độ Anh văn do PĐT tổ chức.

 6. SV làm thế nào để đạt môn anh văn?

 • Đăng ký học các môn anh văn (1234) theo chương trình đào tạo.
 • Đăng ký học các lớp Anh văn học theo nhu cầu (Anh văn 1A,2A,3A,4A). Môn Anh văn theo nhu cầu sẽ tính ĐẠT các môn anh văn tương ứng, tính tích lũy tín chỉ, không tính vào điểm trung bình tích lũy..
 •  Đăng ký nộp CCNN quốc tế và đăng ký miễn điểm anh văn theo đúng quy định.

7. Chuẩn tốt nghiệp 2 kỹ năng Nói – Viết:

 • Tạm thời cho phép sinh viên dùng kết quả các kỳ kiểm tra kỹ năng Nói – Viết do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Bách Khoa tổ chức để xét tốt nghiệp. Yêu cầu mức tối thiểu là mức “Đạt”, tương đương mức điểm 200, riêng chương trình tài năng & chương trình Kỹ sư Việt-Pháp là mức “Đạt” tương đương mức điểm 245.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us