Kiểm tra trình độ tiếng Anh định kỳ

-     Đăng ký dự kiểm tra tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký kiểm tra trình độ  

-     Thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

-     Xem ngày giờ kiểm tra tại myBK >> Xem lịch thi/kiểm tra

-     SV dự kiểm tra (phải đem theo Thẻ sinh viên và CMND)

-     Kết quả thi: Trung tâm IIG sẽ thông báo ngay sau khi thi xong

- Xem kết quả xét chuẩn anh văn tại Mybk >> Thông tin sinh viên>> Điểm chuyển

Lưu ý:

 • Đối với Khóa 2020 trở về trước: Kết quả thi kiểm tra trình độ tiếng Anh dùng xét đạt chuẩn ngoại ngữ từng năm học, không dùng để xét miễn/miễn điểm/xét lớp các môn.
 • Đối với Khóa 2021 trở về sau: Sau khi nhập học, Nhà trường tổ chức một kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào theo định dạng Toeic dành cho các sinh viên chính quy vừa trúng tuyển. Kết quả kiểm tra sẽ được dùng để xét miễn một lần duy nhất các học phần tiếng Anh tương ứng. Các học phần không được miễn, sinh viên phải đăng ký học (Anh văn 1,2,3,4). Sinh viên vừa trúng tuyển, trong thời hạn không quá 01 năm, có thể dùng chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn phù hợp để được xét miễn các học phần tiếng Anh (theo quy định 3. Quy đổi các bằng cấp và chứng chỉ ngoại ngữ) và đồng thời có thể được xét đạt chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp (theo quy định Điều 2. Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp)
 • SV xem chi tiết theo quy định tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Quy chế, quy định  Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (Quyết định số 2933/QĐ-ĐHBK- ngày 10/9/2021) >> Phụ lục 1. Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt >> Điều 1. Chuẩn ngoại ngữ từng năm học, Điều 2. Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp & 3. Quy đổi các bằng cấp và chứng chỉ ngoại ngữ.

 

- Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ / Xét miễn

-  Điền thông tin về CCNN đã đạt và kèm theo file chụp hoặc scan CCNN (không cần nộp trực tiếp tại PĐT).

-  Theo dõi kết quả thẩm tra (sau khoảng tối đa 01 tháng).

 

 • TOEFL iBT:Sinh viên liên hệ trung tâm khảo thí IIG Việt Nam và đề nghị gửi một bản sao CCNN về Phòng Đào tạo trường ĐH Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.HCM; hoặc SV mang hai bản sao CCNN đến Trung tâm ngoại ngữ trường Đại học Bách Khoa để được xác nhận và nộp tại Phòng Đào tạo.
 • KET, PET, FCE, CAE:SV mang hai bản sao CCNN đến Trung tâm ngoại ngữ trường ĐH Bách Khoa để được xác nhận và nộp tại Phòng Đào tạo. 
 • IELTS: Sinh viên liên hệ Hội đồng Anh hoặc IDP và đề nghị gửi một bản sao CCNN về Phòng Đào tạo (Người nhận: Trần Thị Hồng Nga) - trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, Tp.HCM

Lưu ý:

 • SV có thể nộp CCNN vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình học (tại thời điểm nộp, CCNN phải còn thời hạn ít nhất 01 tháng).Chứng chỉ ngoại ngữ phải còn hiệu lực ít nhất 1 tháng tại thời điểm nộp, SV nên nộp ngay khi đạt CCNN, kết quả CCNN này được dùng để xét xét miễn các môn ngoại ngữ, xét điều kiện nhận LVTN và xét tốt nghiệp, khi đã được xác định đạt các chuẩn thì không cần nộp để xác định lại. Ví dụ nếu đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu LVTN thì không cần nộp lại đăng ký LVTN (dù cho chứng chỉ đã nộp hết hiệu lực khi tốt nghiệp).

 

 • Xét miễn CCNN:

Sinh viên đăng ký xét miễn sau khi đã đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ

Sau đó thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

-   Theo dõi tình trạng xét xét miễn tại myBK >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ/ Xét miễn

Lưu ý:

 • Nếu kết quả thẩm tra chứng chỉ ngoại ngữ là không hợp lệ thì điểm chuyển môn ngoại ngữ sẽ không được tính vào bảng điểm của sinh viên và không hoàn lại tiền lệ phí xét miễn đã thanh toán. 
 • Các môn được xét miễn được ghi điểm miễn vào mục điểm chuyển/bảo lưu trên bảng điểm, SV sẽ nhận điểm miễn các học phần gốc, tính tích lũy tín chỉ, không tính vào điểm trung bình tích lũy ngành.
 • Từ K2021: chỉ dùng CC ngoại ngữ quốc tế để xét đạt các môn Anh văn/Pháp văn, không xét miễn. 
 • Các khoá 2020 về trước: áp dụng xét miễn từ CC ngoại ngữ quốc tế vào các môn Anh văn/Pháp văn đến hết HK212. Để hỗ trợ SV, cho phép áp dụng đến trước HK221 (hạn nộp trước 29/8/2022). Sau thời hạn này, chỉ còn được phép dùng CC ngoại ngữ quốc tế xét đạt các môn Anh văn/Pháp văn

Thông báo này đã được cập nhật trên trang BKel >> Mục học vụ từ ngày 03/06/2022.

 • Thông tin chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được gửi đến cơ quan tổ chức thi để thẩm tra, mọi gian lận sẽ bị xử lý kỷ luật (buộc tạm dừng học, buộc thôi học). Ngoài ra còn phải chịu hình thức kỷ luật từ đơn vị cấp chứng chỉ.
 • SV xem chi tiết theo quy định tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Quy chế, quy định >> Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (Quyết định số 2933/QĐ-ĐHBK- ngày 10/9/2021) >> Phụ lục 1. Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt >> Điều 1. Chuẩn ngoại ngữ từng năm học, Điều 2. Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp& Điều 3. Quy đổi các bằng cấp và chứng chỉ ngoại ngữ.

 

 • Thời gian nộp:

 

 • Chuẩn ngoại ngữ từng năm:SV phải đăng ký thông tin nộp CCNN theo Lịch đăng ký môn học mỗi học kỳ tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Lịch học vụ. 
 • Đăng ký LVTN:SV phải đăng ký thông tin nộp CCNN theo Lịch đăng ký môn học mỗi học kỳ tại trang web Phòng Đào tạo (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Lịch học vụ. Tại thời điểm xét LVTN, chấp nhận CCNN mà SV đã đăng ký (chưa thẩm tra). PĐT sẽ thẩm tra và hậu kiểm, nếu SV đăng ký không đúng thì LVTN sẽ bị hủy và SV sẽ bị xử lý kỷ luật. Xem thời hạn đăng ký LVTN tại thông báo đăng ký môn học.
 • Xét tốt nghiệp:SV đăng ký nộp CCNN và sau khi CCNN được thẩm tra hợp lệ thì SV được xét tốt nghiệp và được đăng ký tốt nghiệp. SV nên nộp CCNN trước hạn chót đăng ký và nộp hồ sơ tốt nghiệp khoảng 2 tuần. Xem thời hạn đăng ký tốt nghiệp tại thông tin tốt nghiệp.

 

 • Riêng Bằng Tú tài Pháp và DEFL: 

    Do trường Đại học sư phạm Tp.HCM giới hạn về thời gian nhận thẩm tra các văn bằng tiếng Pháp nên trường chỉ tiến hành thẩm tra chứng chỉ tiếng Pháp hàng tháng.

   Sau các đợt trên thì thông tin chứng chỉ tiếng Pháp phải chờ đợt thẩm tra năm sau.  Sinh viên phải Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ  ngay khi có  chứng chỉ (văn bằng tiếng Pháp) để trường thẩm tra kịp thời.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ