Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp

Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định: Chương 4. Tốt nghiệp tại Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc Đại học ( số 2933 ngày 10/9/21)

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ