Đăng ký in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

  • SV phải chọn đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp khi khai thông tin tốt nghiệp tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký tốt nghiệp

    • Thứ 6 hàng tuần Phòng đào tạo sẽ lấy dữ liệu SV đăng ký và đã thanh toán lệ phí tốt nghiệp trước đó để tiến hành in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, dự kiến nhận trễ nhất vào thứ 3 tuần tiếp theo bảng scan giấy chứng nhận tốt nghiệp sẽ được tải lên trang đăng ký hồ sơ cấp bằng Mybk>> đăng ký tốt nghiệp, Sinh viên tự lên tải về sử dụng trong thời gian này. Sau đó Sinh viên liên hệ Phòng đào tạo (101A1) để nhận bảng chính nếu có nhu cầu
    • Lưu ý: Dự kiến vào cuối mỗi tháng Phòng đào tạo sẽ lấy danh sách sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp (SV đã đăng ký, thanh toán tiền và có xác nhận đã nhận của PĐT) để ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, tiến hành in Bằng tốt nghiệp và sẽ thông báo mời SV đến nhận sau khi hoàn tất.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ