Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung vì mới có kết quả điểm, CCNN,…

SV vui lòng gửi câu hỏi vào trang Hỗ trợ trực tuyến : https://mybk.hcmut.edu.vn/bksi/ hỏi-yêu cầu/Tạo câu hỏi-yêu cầu mới Mục tốt nghiệp để gửi câu hỏi cho Phòng Đào tạo hỗ trợ

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ