Lưu ý quan trọng về Đăng ký môn học

1. Học phần tốt nghiệp (Thực tập ngoài trường, Đồ án chuyên ngành, Khoá luận tốt nghiệp): xem quy định – điều kiện để nhận Đề cương luận văn, Thực tập tốt nghiệp & Luận văn tốt nghiệp tại trang web Trườn (hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo).Học phần tốt nghiệp (Thực tập ngoài trường, Đồ án chuyên ngành, Khoá luận tốt nghiệp): xem quy định – điều kiện để nhận Đề cương luận văn, Thực tập tốt nghiệp & Luận văn tốt nghiệp tại trang web PĐT (hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo).

 

2. Về Chương trình Đào tạo, danh sách môn tương đương…, bạn vui lòng xem tại: hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo. Sinh viên thắc mắc về CTĐT vui lòng liên hệ về Khoa xin gặp Thầy/Cô/GVCN Phụ trách về CTĐT để được tư vấn và hỗ trợ thêm.

 

3. Giới hạn sĩ số: tại Điều 4.2 Giới hạn sĩ số của lớp học phần, Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)

 

4. Số tín chỉ đăng ký tối đa, tối thiểu tại điều 5.3 Số tín chỉ đăng ký tối đa, tối thiểu trong một học kỳ chính, Quyết định ban hành Quy định học vụ và đào tạo bậc Đại học (số 2933 ngày 10/9/21)

 

5. SV Nộp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ cho HK221 tại mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký nộp CCNN để đăng ký môn học. Thời gian: Trước ngày 02/06/2022 cho ĐKMH đợt 1, trước ngày 01/08/2022 ĐKMH đợt 2 và trước ngày 11/08/2022 ĐKMH đợt 3.

Xem chi tiết quy định: Phụ lục 1. Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)

 

6. Điều kiện để đạt chuẩn sinh viên các năm tại Điều 9- XẾP TRÌNH ĐỘ NĂM HỌC CỦA SINH VIÊN, Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)

 

7. Quy trình nhận đơn mở lớp

Hiện tại Phòng Đào tạo chỉ nhận đơn “Đề nghị mở môn học” cho các môn học chưa được mở lớp:

- Tải mẫu đơn “Đề nghị mở môn học” tại trang web hcmut.edu.vn >> biểu mẫu, Đơn phải có xác nhận đồng ý + ghi rõ Thời khóa biểu của Giảng viên giảng dạy, Chủ nhiệm Bộ môn & Chủ nhiệm Khoa.

-   Thời gian nộp đơn: theo thông báo của đợt đăng ký môn học (đợt 2).

-  Địa điểm: PĐT chỉ nhận đơn mở lớp trực tiếp tại Phòng đào tạo Cơ sở Lý Thường Kiệt (101A1) (Vì tính chất quan trọng + thời gian gấp nên PĐT không nhận đơn mở lớp tại Cơ sở Dĩ An + qua mail PĐT + qua Bksi).

 

8. Học kỳ hè: Ngoài việc mở các lớp dự thính theo yêu cầu, Nhà trường cho phép mở các học phần đồ án, thực tập tốt nghiệp, thực tập…, đề cương luận văn, luận văn tốt nghiệp, học phí tính như học kỳ dự thính.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ