Lưu ý quan trọng về Ngoại ngữ

Kiểm tra trình độ tiếng Anh định kỳ:

 • Đối với Khóa 2020 trở về trước: Kết quả thi kiểm tra trình độ tiếng Anh dùng xét đạt chuẩn ngoại ngữ từng năm học, không dùng để xét miễn/miễn điểm/xét lớp các môn.
 • Đối với Khóa 2021 trở về sau: Sau khi nhập học, Nhà trường tổ chức một kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào theo định dạng Toeic dành cho các sinh viên chính quy vừa trúng tuyển. Kết quả kiểm tra sẽ được dùng để xét miễn một lần duy nhất các học phần tiếng Anh tương ứng. Các học phần không được miễn, sinh viên phải đăng ký học (Anh văn 1,2,3,4). Sinh viên vừa trúng tuyển, trong thời hạn không quá 01 năm, có thể dùng chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn phù hợp để được xét miễn các học phần tiếng Anh (theo quy định Điều 3. Quy đổi các bằng cấp và chứng chỉ ngoại ngữ) và đồng thời có thể được xét đạt chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp (theo quy định Điều 2. Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp)
 • SV xem chi tiết theo quy định tại trang web (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Quy chế, quy định >> Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (Quyết định số 2933/QĐ-ĐHBK- ngày 10/9/2021) >> Phụ lục 1. Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt >> Điều 1. Chuẩn ngoại ngữ từng năm học, Điều 2. Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp & Điều 3. Quy đổi các bằng cấp và chứng chỉ ngoại ngữ

Nộp chứng chỉ ngoại ngữ/xét miễn:

 • Sinh viên có thể nộp CCNN vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình học (tại thời điểm nộp, CCNN phải còn thời hạn ít nhất 01 tháng). SV nên nộp ngay khi đạt CCNN, kết quả CCNN này được dùng để xét điều kiện nhận LVTN và xét tốt nghiệp, khi đã được xác định đạt các chuẩn thì không cần nộp để xác định lại. Ví dụ: nếu đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu LVTN thì không cần nộp lại khi đăng ký LVTN (dù cho chứng chỉ đã nộp hết hiệu lực khi tốt nghiệp).
 • Nếu kết quả thẩm tra chứng chỉ ngoại ngữ là không hợp lệ thì điểm chuyển môn ngoại ngữ sẽ không được tính vào bảng điểm của sinh viên và không hoàn lại tiền lệ phí xét miễn đã thanh toán. 
 • Các môn được xét miễn được ghi điểm đạt vào mục điểm chuyển/bảo lưu trên bảng điểm, SV sẽ nhận điểm đạt các học phần gốc, tính tích lũy tín chỉ, không tính vào điểm trung bình tích lũy.
 • Từ Khóa 2021, Trong thời hạn không quá 01 năm, SV có thể dùng chứng chỉ Anh văn còn thời hạn phù hợp để xét đạt các học phần tiếng Anh.
 • Thông tin chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được gửi đến cơ quan tổ chức thi để thẩm tra, mọi gian lận sẽ bị xử lý kỷ luật (buộc tạm dừng học, buộc thôi học). Ngoài ra còn phải chịu hình thức kỷ luật từ đơn vị cấp chứng chỉ
 • Thời gian nộp:
 • Chuẩn ngoại ngữ từng năm: SV phải đăng ký thông tin nộp CCNN theo Lịch đăng ký môn học mỗi học kỳ tại trang web (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Lịch học vụ. 

  Đăng ký LVTN: SV phải đăng ký thông tin nộp CCNN theo Lịch đăng ký môn học mỗi học kỳ tại trang web (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Lịch học vụ. Tại thời điểm xét LVTN, chấp nhận CCNN mà SV đã đăng ký (chưa thẩm tra). PĐT sẽ thẩm tra và hậu kiểm, nếu SV đăng ký không đúng thì LVTN sẽ bị hủy và SV sẽ bị xử lý kỷ luật. Xem thời hạn đăng ký LVTN tại thông báo đăng ký môn học.

  Xét tốt nghiệp: SV đăng ký nộp CCNN và sau khi CCNN được thẩm tra hợp lệ thì SV đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung tại trang web Mybk.hcmut.edu.vn>> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi). SV nên nộp CCNN trước hạn chót đăng ký và nộp hồ sơ tốt nghiệp khoảng 2 tuần. Xem thời hạn đăng ký tốt nghiệp tại thông tin tốt nghiệp trang web (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ