Nộp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

Sinh viên phải đăng ký thông tin văn bằng xem chi tiết tại trang web hcmut.edu.vn>> Sinh viên >> Tin tổng hợp >> Tổng kiểm tra văn bằng đầu vào và số hóa hồ sơ sinh viên.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ