Thanh toán học phí và các khoản tiền khác

 • Nộp tiền vào tài khoản cá nhân sinh viên tại ngân hàng OCB.
 • Truy cập myBK(hcmut.edu.vn) >> BKPay, đăng nhập tên username là mã số sinh viên và password là mật khẩu của email sinh viên.
 • Đánh dấu chọn các khoản cần thanh toán
 • Bấm Thanh toán, trang web tự động chuyển đến trang OCB online
 • Đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu do ngân hàng OCB cung cấp
 • Tiến hành thanh toán theo quy trình của OCB online (thông tin xác thực OTP sẽ được gửi qua ĐTDĐ đã đăng ký).
 • Đăng xuất OCB online
 • Kiểm tra việc thanh toán trên BKPay (cần refresh lại trang BKPay hoặc đăng xuất và đăng nhập lại)
 • Đăng xuất BKPay

Lưu ý:

 • Chỉ có duy nhất 1 hình thức thanh toán học phí tại trang Mybk >> Cổng thanh toán Bkpay, không giải quyết bất kỳ các hình thức thanh toán khác (ví dụ: chuyển khoản vào tài khoản của Trường, nộp trực tiếp…).
 • Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định: Điều 28.4 Không thanh toán học phí tại Quyết định ban hành Quy định chung về học vụ và đào tạo (số 2931 ngày 10/9/21).
 • Số điện thoại hotline của Ngân hàng OCB để được hỗ trợ (khi có phát sinh sự cố):18006678.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ