Tôi gặp khó khăn về tài chính, tôi có thể xin vay/miễn/giảm/hoãn nộp học phí

  • Khi gặp khó khăn, SV thể xin vay/miễn/giảm/hoãn nộp học phí của HK chính bằng các nộp đơn tại P. Công tác chính trị-Sinh viên (101A4 Cơ sở Lý thường kiệt hoặc Khu hành chánh Cơ sở Dĩ an). Email: ctctsv@hcmut.edu.vn
  • Các HK dự thính + HK hè không có chính sách miễn/giảm, SV cần cân nhắc khi đăng ký môn học tại các HK dự thính.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ