Ứng dụng cho sinh viên

 • Ứng dụng cho sinh viên 
 1. Đăng ký môn học
 2. Đăng ký in thẻ sinh viên
 3. Đăng ký in bảng điểm
 4. Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ
 5. Đăng ký in xác nhận sinh viên
 6. Đăng ký tốt nghiệp
 7. Đăng ký phúc tra điểm, bài thi cuối kỳ
 8. Đăng ký nộp bằng tốt nghiệp THPT
 9. Đăng ký tham gia BHYT, BHTNSV
 10. Hỗ trợ cước data 3G/4G
 11. Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng anh
 12. Đăng ký hoãn thi

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ