Hướng dẫn thí sinh quên mật khẩu

Thí sinh cần gửi mail về bộ phận tuyển sinh với format như sau:
  • Gửi về địa chỉ: admission@hcmut.edu.vn
  • Tiêu đề: [Số CCCD] Reset mật khẩu MyBK
  • Nội dung:
    • Họ tên
    • Email
    • Số CCCD
  • File đính kèm: Ảnh chụp CCCD
Quay về trang chủ