20230501-20230507 - Chủ Nhật 07/05/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 18/04/2023 đến 11:59 PM 26/04/2023

Ngày: 07/05/2023
Sỉ số: 140
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230501-20230507 - Thứ Sáu 05/05/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 18/04/2023 đến 11:59 PM 26/04/2023

Ngày: 05/05/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230417-20230423 - Chủ Nhật 23/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 04/04/2023 đến 11:59 PM 14/04/2023

Ngày: 23/04/2023
Sỉ số: 140
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230417-20230423 - Thứ Sáu 21/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 04/04/2023 đến 11:59 PM 14/04/2023

Ngày: 21/04/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230417-20230423 - Thứ Năm 20/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 04/04/2023 đến 11:59 PM 14/04/2023

Ngày: 20/04/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230417-20230423 - Thứ Tư 19/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 04/04/2023 đến 11:59 PM 14/04/2023

Ngày: 19/04/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230410-20230416 - Chủ Nhật 16/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 28/03/2023 đến 11:59 PM 07/04/2023

Ngày: 16/04/2023
Sỉ số: 140
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230410-20230416 - Thứ Sáu 14/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 28/03/2023 đến 11:59 PM 07/04/2023

Ngày: 14/04/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230410-20230416 - Thứ Năm 13/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 28/03/2023 đến 11:59 PM 07/04/2023

Ngày: 13/04/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230410-20230416 - Thứ Tư 12/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 28/03/2023 đến 11:59 PM 07/04/2023

Ngày: 12/04/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230403-20230409 - Chủ Nhật 09/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 21/03/2023 đến 11:59 PM 31/03/2023

Ngày: 09/04/2023
Sỉ số: 140
Số đã đăng ký: 20
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230403-20230409 - Thứ Sáu 07/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 21/03/2023 đến 11:59 PM 31/03/2023

Ngày: 07/04/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 3
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230403-20230409 - Thứ Năm 06/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 21/03/2023 đến 11:59 PM 31/03/2023

Ngày: 06/04/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 1
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230403-20230409 - Thứ Tư 05/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 21/03/2023 đến 11:59 PM 31/03/2023

Ngày: 05/04/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 6
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230326-20230402 - Chủ Nhật 02/04/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 14/03/2023 đến 11:59 PM 24/03/2023

Ngày: 02/04/2023
Sỉ số: 140
Số đã đăng ký: 140
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230326-20230402 - Thứ Sáu 31/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 14/03/2023 đến 11:59 PM 24/03/2023

Ngày: 31/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 63
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230326-20230402 - Thứ Năm 30/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 14/03/2023 đến 11:59 PM 24/03/2023

Ngày: 30/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 52
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230326-20230402 - Thứ Tư 29/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 14/03/2023 đến 11:59 PM 24/03/2023

Ngày: 29/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230320-20230326 - Thứ Sáu 24/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 07/03/2023 đến 11:59 PM 17/03/2023

Ngày: 24/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230320-20230326 - Thứ Năm 23/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 07/03/2023 đến 11:59 PM 17/03/2023

Ngày: 23/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230320-20230326 - Thứ Tư 22/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 07/03/2023 đến 11:59 PM 17/03/2023

Ngày: 22/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230313-20230319 - Chủ Nhật 19/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 28/02/2023 đến 11:59 PM 10/03/2023

Ngày: 19/03/2023
Sỉ số: 140
Số đã đăng ký: 140
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230313-20230319 - Thứ Sáu 17/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 28/02/2023 đến 11:59 PM 10/03/2023

Ngày: 17/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230313-20230319 - Thứ Năm 16/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 28/02/2023 đến 11:59 PM 10/03/2023

Ngày: 16/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230313-20230319 - Thứ Tư 15/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 28/02/2023 đến 11:59 PM 10/03/2023

Ngày: 15/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 87
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230306-20230312 - Chủ Nhật 12/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 21/02/2023 đến 11:59 PM 03/03/2023

Ngày: 12/03/2023
Sỉ số: 140
Số đã đăng ký: 140
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230306-20230312 - Thứ Sáu 10/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 21/02/2023 đến 11:59 PM 03/03/2023

Ngày: 10/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230306-20230312 - Thứ Năm 09/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 21/02/2023 đến 11:59 PM 03/03/2023

Ngày: 09/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230306-20230312 - Thứ Tư 08/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 21/02/2023 đến 11:59 PM 03/03/2023

Ngày: 08/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230227-20230305 - Chủ Nhật 05/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 14/02/2023 đến 11:59 PM 24/02/2023

Ngày: 05/03/2023
Sỉ số: 140
Số đã đăng ký: 140
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230227-20230305 - Thứ Sáu 03/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 14/02/2023 đến 11:59 PM 24/02/2023

Ngày: 03/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230227-20230305 - Thứ Năm 02/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 14/02/2023 đến 11:59 PM 24/02/2023

Ngày: 02/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230227-20230305 - Thứ Tư 01/03/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 14/02/2023 đến 11:59 PM 24/02/2023

Ngày: 01/03/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230220-20230226 - Chủ Nhật 26/02/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 07/02/2023 đến 11:59 PM 17/02/2023

Ngày: 26/02/2023
Sỉ số: 140
Số đã đăng ký: 140
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230220-20230226 - Thứ Sáu 24/02/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 07/02/2023 đến 11:59 PM 17/02/2023

Ngày: 24/02/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230220-20230226 - Thứ Năm 23/02/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 07/02/2023 đến 11:59 PM 17/02/2023

Ngày: 23/02/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230220-20230226 - Thứ Tư 22/02/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 07/02/2023 đến 11:59 PM 17/02/2023

Ngày: 22/02/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230213-20230219 - Chủ Nhật 19/02/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 01/02/2023 đến 11:59 PM 10/02/2023

Ngày: 19/02/2023
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230213-20230219 - Thứ Sáu 17/02/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 01/02/2023 đến 11:59 PM 10/02/2023

Ngày: 17/02/2023
Sỉ số: 72
Số đã đăng ký: 72
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230213-20230219 - Thứ Năm 16/02/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 11:00 AM 01/02/2023 đến 11:59 PM 10/02/2023

Ngày: 16/02/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230213-20230219 - Thứ Tư 15/02/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 01/02/2023 đến 11:59 PM 10/02/2023

Ngày: 15/02/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230206-20230212 - Chủ Nhật 12/02/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 09:00 AM 01/02/2023 đến 11:59 PM 03/02/2023

Ngày: 12/02/2023
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20230206-20230212 - Thứ Sáu 10/02/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 01/02/2023 đến 11:59 PM 03/02/2023

Ngày: 10/02/2023
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

Top