Chủ Nhật 03/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 26/02/2024 đến 04:00 PM 29/02/2024

Ngày: 03/03/2024
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 28/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 09/01/2024 đến 04:00 PM 19/01/2024

Ngày: 28/01/2024
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 25/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 09/01/2024 đến 04:00 PM 19/01/2024

Ngày: 25/01/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 24/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 09/01/2024 đến 04:00 PM 19/01/2024

Ngày: 24/01/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 21/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 02/01/2024 đến 04:00 PM 12/01/2024

Ngày: 21/01/2024
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 18/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 02/01/2024 đến 04:00 PM 12/01/2024

Ngày: 18/01/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 17/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 02/01/2024 đến 04:00 PM 12/01/2024

Ngày: 17/01/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 14/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 26/12/2023 đến 04:00 PM 05/01/2024

Ngày: 14/01/2024
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 11/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 26/12/2023 đến 04:00 PM 05/01/2024

Ngày: 11/01/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 10/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 26/12/2023 đến 04:00 PM 05/01/2024

Ngày: 10/01/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 07/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 19/12/2023 đến 04:00 PM 27/12/2023

Ngày: 07/01/2024
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 04/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 19/12/2023 đến 04:00 PM 27/12/2023

Ngày: 04/01/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 03/01/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 19/12/2023 đến 04:00 PM 27/12/2023

Ngày: 03/01/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 28/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 12/12/2023 đến 04:00 PM 22/12/2023

Ngày: 28/12/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 27/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 12/12/2023 đến 04:00 PM 22/12/2023

Ngày: 27/12/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 24/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 05/12/2023 đến 04:00 PM 15/12/2023

Ngày: 24/12/2023
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 21/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 05/12/2023 đến 04:00 PM 15/12/2023

Ngày: 21/12/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 20/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 05/12/2023 đến 04:00 PM 15/12/2023

Ngày: 20/12/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 17/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 28/11/2023 đến 04:00 PM 08/12/2023

Ngày: 17/12/2023
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 21
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 14/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 28/11/2023 đến 04:00 PM 08/12/2023

Ngày: 14/12/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 8
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 13/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 28/11/2023 đến 04:00 PM 08/12/2023

Ngày: 13/12/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 3
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 10/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾ

Đăng ký từ 02:00 PM 21/11/2023 đến 04:00 PM 01/12/2023

Ngày: 10/12/2023
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 62
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 07/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 21/11/2023 đến 04:00 PM 01/12/2023

Ngày: 07/12/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 19
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 06/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 21/11/2023 đến 04:00 PM 01/12/2023

Ngày: 06/12/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 23
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 03/12/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 14/11/2023 đến 04:00 PM 24/11/2023

Ngày: 03/12/2023
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 30/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 14/11/2023 đến 04:00 PM 24/11/2023

Ngày: 30/11/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 18
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 29/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 14/11/2023 đến 04:00 PM 24/11/2023

Ngày: 29/11/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 21
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 26/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 07/11/2023 đến 04:00 PM 17/11/2023

Ngày: 26/11/2023
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 48
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 23/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 07/11/2023 đến 04:00 PM 17/11/2023

Ngày: 23/11/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 12
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 22/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 07/11/2023 đến 04:00 PM 17/11/2023

Ngày: 22/11/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 16
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 19/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 31/10/2023 đến 04:00 PM 10/11/2023

Ngày: 19/11/2023
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 71
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 16/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 31/10/2023 đến 04:00 PM 10/11/2023

Ngày: 16/11/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 26
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 15/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 31/10/2023 đến 04:00 PM 10/11/2023

Ngày: 15/11/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 36
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 12/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 24/10/2023 đến 04:00 PM 03/11/2023

Ngày: 12/11/2023
Sỉ số: 96
Số đã đăng ký: 72
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 09/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 24/10/2023 đến 04:00 PM 03/11/2023

Ngày: 09/11/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 12
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 08/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 24/10/2023 đến 04:00 PM 03/11/2023

Ngày: 08/11/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 27
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231030-20231105 - Chủ Nhật 05/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 17/10/2023 đến 04:00 PM 27/10/2023

Ngày: 05/11/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231030-20231105 - Thứ Sáu 03/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 17/10/2023 đến 04:00 PM 27/10/2023

Ngày: 03/11/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 28
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231030-20231105 - Thứ Năm 02/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 17/10/2023 đến 04:00 PM 27/10/2023

Ngày: 02/11/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 23
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231030-20231105 - Thứ Tư 01/11/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 17/10/2023 đến 04:00 PM 27/10/2023

Ngày: 01/11/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231023-20231029 - Chủ Nhật 29/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 10/10/2023 đến 04:00 PM 20/10/2023

Ngày: 29/10/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231023-20231029 - Thứ Sáu 27/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 10/10/2023 đến 04:00 PM 20/10/2023

Ngày: 27/10/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 72
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231023-20231029 - Thứ Năm 26/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 10/10/2023 đến 04:00 PM 20/10/2023

Ngày: 26/10/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 71
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231023-20231029 - Thứ Tư 25/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 10/10/2023 đến 04:00 PM 20/10/2023

Ngày: 25/10/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231016-20231022 - Chủ Nhật 22/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 03/10/2023 đến 04:00 PM 13/10/2023

Ngày: 22/10/2023
Sỉ số: 112
Số đã đăng ký: 112
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231016-20231022 - Thứ Sáu 20/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 03/10/2023 đến 04:00 PM 13/10/2023

Ngày: 20/10/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231016-20231022 - Thứ Năm 19/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 03/10/2023 đến 04:00 PM 13/10/2023

Ngày: 19/10/2023
Sỉ số: 72
Số đã đăng ký: 72
Giá tiền: 150,000 vnđ

20231016-20231022 - Thứ Tư 18/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 03/10/2023 đến 04:00 PM 13/10/2023

Ngày: 18/10/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 15/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 26/09/2023 đến 04:00 PM 06/10/2023

Ngày: 15/10/2023
Sỉ số: 112
Số đã đăng ký: 112
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Sáu 13/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 26/09/2023 đến 04:00 PM 06/10/2023

Ngày: 13/10/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 12/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 26/09/2023 đến 04:00 PM 06/10/2023

Ngày: 12/10/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 11/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 26/09/2023 đến 04:00 PM 06/10/2023

Ngày: 11/10/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 08/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 20/09/2023 đến 04:00 PM 29/09/2023

Ngày: 08/10/2023
Sỉ số: 112
Số đã đăng ký: 112
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Sáu 06/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 20/09/2023 đến 04:00 PM 29/09/2023

Ngày: 06/10/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 05/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 20/09/2023 đến 04:00 PM 29/09/2023

Ngày: 05/10/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 04/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 20/09/2023 đến 04:00 PM 29/09/2023

Ngày: 04/10/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 01/10/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 13/09/2023 đến 04:00 PM 22/09/2023

Ngày: 01/10/2023
Sỉ số: 112
Số đã đăng ký: 112
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Sáu 29/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 13/09/2023 đến 04:00 PM 22/09/2023

Ngày: 29/09/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 28/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 13/09/2023 đến 04:00 PM 22/09/2023

Ngày: 28/09/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 27/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 13/09/2023 đến 04:00 PM 22/09/2023

Ngày: 27/09/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 24/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 04:00 PM 05/09/2023 đến 04:00 PM 15/09/2023

Ngày: 24/09/2023
Sỉ số: 112
Số đã đăng ký: 112
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Sáu 22/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 04:00 PM 05/09/2023 đến 04:00 PM 15/09/2023

Ngày: 22/09/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 21/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 04:00 PM 05/09/2023 đến 04:00 PM 15/09/2023

Ngày: 21/09/2023
Sỉ số: 72
Số đã đăng ký: 60
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 20/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 04:00 PM 05/09/2023 đến 04:00 PM 15/09/2023

Ngày: 20/09/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 17/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 05/09/2023 đến 04:00 PM 08/09/2023

Ngày: 17/09/2023
Sỉ số: 112
Số đã đăng ký: 112
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Sáu 15/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 05/09/2023 đến 04:00 PM 08/09/2023

Ngày: 15/09/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 49
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 14/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 05/09/2023 đến 04:00 PM 08/09/2023

Ngày: 14/09/2023
Sỉ số: 72
Số đã đăng ký: 22
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 13/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 05/09/2023 đến 04:00 PM 08/09/2023

Ngày: 13/09/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 33
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 10/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 22/08/2023 đến 11:59 PM 30/08/2023

Ngày: 10/09/2023
Sỉ số: 112
Số đã đăng ký: 112
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Sáu 08/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 22/08/2023 đến 11:59 PM 30/08/2023

Ngày: 08/09/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 07/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 22/08/2023 đến 11:59 PM 30/08/2023

Ngày: 07/09/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 06/09/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 22/08/2023 đến 11:59 PM 30/08/2023

Ngày: 06/09/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 72
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 31/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 22/08/2023 đến 11:59 PM 25/08/2023

Ngày: 31/08/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 51
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 30/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 22/08/2023 đến 11:59 PM 25/08/2023

Ngày: 30/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 54
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 27/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 15/08/2023 đến 11:59 PM 18/08/2023

Ngày: 27/08/2023
Sỉ số: 112
Số đã đăng ký: 112
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Sáu 25/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 15/08/2023 đến 11:59 PM 18/08/2023

Ngày: 25/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 62
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 24/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 15/08/2023 đến 11:59 PM 18/08/2023

Ngày: 24/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 22
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 23/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (bổ sung)

Đăng ký từ 12:00 AM 21/08/2023 đến 04:00 PM 21/08/2023

Ngày: 23/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 44
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 20/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 08/08/2023 đến 11:59 PM 11/08/2023

Ngày: 20/08/2023
Sỉ số: 112
Số đã đăng ký: 112
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Sáu 18/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 08/08/2023 đến 11:59 PM 11/08/2023

Ngày: 18/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 57
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 17/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 08/08/2023 đến 11:59 PM 11/08/2023

Ngày: 17/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 23
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 16/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 08/08/2023 đến 11:59 PM 11/08/2023

Ngày: 16/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 58
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 13/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 01/08/2023 đến 11:59 PM 04/08/2023

Ngày: 13/08/2023
Sỉ số: 112
Số đã đăng ký: 112
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Sáu 11/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 01/08/2023 đến 11:59 PM 04/08/2023

Ngày: 11/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 64
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 10/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 01/08/2023 đến 11:59 PM 04/08/2023

Ngày: 10/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 25
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 09/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 01/08/2023 đến 11:59 PM 04/08/2023

Ngày: 09/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 55
Giá tiền: 150,000 vnđ

Chủ Nhật 06/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 25/07/2023 đến 11:59 PM 28/07/2023

Ngày: 06/08/2023
Sỉ số: 140
Số đã đăng ký: 140
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Sáu 04/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 25/07/2023 đến 11:59 PM 28/07/2023

Ngày: 04/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 69
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Năm 03/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 25/07/2023 đến 11:59 PM 28/07/2023

Ngày: 03/08/2023
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 44
Giá tiền: 150,000 vnđ

Thứ Tư 02/08/2023 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 25/07/2023 đến 11:59 PM 28/07/2023

Ngày: 02/08/2023
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 150,000 vnđ

Top