Tuyển thẳng/Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T11/2021 diện Tốt nghiệp CĐ/ĐH ( Học tại ĐH Bách Khoa)

Từ 15/07/2021 đến 09/11/2021

Dùng cho Thí sinh đã TN CĐ/ĐH ( Thí sinh nộp hồ sơ sau khi có email thông báo kết quả trúng tuyển)

Xem chi tiết

SV Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học T07/2021

Từ 15/06/2021 đến 31/07/2021

SV Chính quy ĐH Bách Khoa chuyển hệ sang VLVH

Xem chi tiết

Ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2021

Từ 01/06/2021 đến 20/08/2021

Ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2021

Xem chi tiết

Xét tuyển thẳng ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2021

Từ 01/06/2021 đến 20/08/2021

Xét tuyển thẳng ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2021

Xem chi tiết

[Xét Tuyển] Chuyển tiếp Quốc tế 2021

Từ 01/05/2021 đến 10/08/2021

Xem chi tiết

[Xét tuyển] Đại học Bằng 2 chính quy 2021

Từ 01/04/2021 đến 27/07/2021

Xét Tuyển Bằng 2 Chính Quy TN Đại Học Bách Khoa Tp HCM. Thí sinh nộp hồ sơ sau khi có email thông báo trúng tuyển

Xem chi tiết

Thi Tuyển Đại học Liên thông chính quy 2020

Từ 22/04/2020 đến 24/05/2020

Tốt Nghiệp Cao Đẳng Bảo Dưỡng ĐH Bách Khoa TP HCM

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển hệ Đào tạo từ xa đợt tháng 10/2020

Từ 18/03/2020 đến 13/11/2020

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký
Top