SV Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học T03/2021

Từ 07/01/2021 đến 14/03/2021

SV Chính quy ĐH Bách Khoa chuyển hệ sang VLVH

Xem chi tiết

Tuyển thẳng/Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2020 diện Tốt nghiệp CĐ Học tại CĐ LiLama2

Từ 24/11/2020 đến 23/12/2020

Học tại CĐv Lilama2 (Đồng nai)

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Thi Tuyển Đại học Liên thông chính quy 2020

Từ 22/04/2020 đến 24/05/2020

Tốt Nghiệp Cao Đẳng Bảo Dưỡng ĐH Bách Khoa TP HCM

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển hệ Đào tạo từ xa đợt tháng 10/2020

Từ 18/03/2020 đến 13/11/2020

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký
Top