Xét tuyển hệ Đào tạo từ xa đợt tháng 04/2020

Từ 18/03/2020 đến 26/04/2020

Xem chi tiết

Tuyển thẳng/Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T04/2020 diện Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Từ 04/03/2020 đến 26/04/2020

Xét tuyển thẳng TN CĐ/ĐH

Xem chi tiết

Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T04/2020 diện Xét Học Bạ THPT.

Từ 04/03/2020 đến 26/04/2020

Xét tuyển THPT

Xem chi tiết

V Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học T04/2020

Từ 14/01/2020 đến 06/04/2020

Xem chi tiết

SV Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học T10/2019

Từ 07/10/2019 đến 29/11/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển hệ Đào tạo từ xa đợt tháng 10/2019

Từ 15/08/2019 đến 22/11/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2019 diện Xét Học Bạ THPT.

Từ 15/08/2019 đến 29/11/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Tuyển thẳng/Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2019 diện Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Từ 15/08/2019 đến 28/11/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

[Xét Tuyển] Liên kết Quốc tế 2019

Từ 06/08/2019 đến 30/08/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

SV Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học T8/2019

Từ 17/07/2019 đến 13/09/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2019

Từ 15/05/2019 đến 04/07/2019

Ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển thẳng ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2019

Từ 15/05/2019 đến 04/07/2019

Xét tuyển thẳng ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký
Top