Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học T10/2020

Từ 14/09/2020 đến 26/10/2020

SV chính quy ĐH Bách Khoa chuyển hệ

Xem chi tiết

[Xét Tuyển] Liên kết Quốc tế 2020

Từ 26/08/2020 đến 15/10/2020

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học T9/2020

Từ 04/08/2020 đến 10/09/2020

Xét tuyển SV từ hệ Chính quy BK sang hệ VLVH

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2020

Từ 20/07/2020 đến 20/08/2020

Ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2020

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển thẳng ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2020

Từ 20/07/2020 đến 20/08/2020

Xét tuyển thẳng ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2020

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học T08/2020

Từ 16/06/2020 đến 19/07/2020

SV chính quy ĐH Bách Khoa chuyển hệ

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Tuyển thẳng/Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2020 diện Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Từ 11/06/2020 đến 13/11/2020

Thí sinh đã tốt nghiệp CĐ/ĐH

Xem chi tiết

Tuyển thẳng/Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2020 diện Tốt nghiệp CĐ Cao Thắng

Từ 11/06/2020 đến 30/10/2020

Đã tốt nghiệp CĐ Trường CĐKT Cao Thắng Ngành Công Nghệ Ô Tô

Xem chi tiết

[Xét tuyển] Đại học Bằng 2 chính quy 2020

Từ 22/04/2020 đến 28/08/2020

Xét Tuyển Bằng 2 Chính Quy TN Đại Học Bách Khoa Tp HCM

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

[Thi tuyển] Đại học Bằng 2 chính quy - 2020

Từ 22/04/2020 đến 24/05/2020

Thi Tuyển Bằng 2 Chính quy năm 2020

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Thi Tuyển Đại học Liên thông chính quy 2020

Từ 22/04/2020 đến 24/05/2020

Tốt Nghiệp Cao Đẳng Bảo Dưỡng ĐH Bách Khoa TP HCM

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển hệ Đào tạo từ xa đợt tháng 10/2020

Từ 18/03/2020 đến 13/11/2020

Xem chi tiết

Tuyển thẳng/Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T04/2020 diện Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Từ 04/03/2020 đến 09/06/2020

Thí sinh đã tốt nghiệp CĐ LILAMA

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2020 diện Xét Học Bạ THPT.

Từ 04/03/2020 đến 29/08/2020

Xét tuyển THPT

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học T04/2020

Từ 14/01/2020 đến 13/05/2020

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

SV Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học T10/2019

Từ 07/10/2019 đến 29/11/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển hệ Đào tạo từ xa đợt tháng 10/2019

Từ 15/08/2019 đến 22/11/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2019 diện Xét Học Bạ THPT.

Từ 15/08/2019 đến 29/11/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Tuyển thẳng/Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T10/2019 diện Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Từ 15/08/2019 đến 28/11/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

[Xét Tuyển] Liên kết Quốc tế 2019

Từ 06/08/2019 đến 30/08/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

SV Chính quy ĐHBK chuyển hệ sang vừa làm vừa học T8/2019

Từ 17/07/2019 đến 13/09/2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2019

Từ 15/05/2019 đến 04/07/2019

Ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển thẳng ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2019

Từ 15/05/2019 đến 04/07/2019

Xét tuyển thẳng ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2019

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký
Top