Xét tuyển hệ Đào tạo từ xa đợt tháng 02/2022 (Điện lực duyên hải)

Từ 27/12/2021 đến 10/01/2022

Chỉ dành cho công ty Điện lực duyên hải

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Từ 24/08/2021 đến 04/10/2021

Xét tuyển dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Tuyển thẳng/Xét tuyển ĐH Vừa làm vừa học T11/2021 diện Tốt nghiệp CĐ/ĐH ( Học tại ĐH Bách Khoa)

Từ 15/07/2021 đến 25/11/2021

Dùng cho Thí sinh đã TN CĐ/ĐH ( Thí sinh nộp hồ sơ sau khi có email thông báo kết quả trúng tuyển)

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2021

Từ 01/06/2021 đến 20/08/2021

Ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2021

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

Xét tuyển thẳng ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2021

Từ 01/06/2021 đến 20/08/2021

Xét tuyển thẳng ĐH, CĐ (theo quy chế xét tuyển thẳng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) năm 2021

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký

[Xét Tuyển] Chuyển tiếp Quốc tế 2021

Từ 01/05/2021 đến 08/09/2021

Xem chi tiết Hết hạn đăng ký
Top