Nhập số CMND/CCCD/Passport để tra cứu

Quên mã hồ sơ?
Ngoài ra:
- Các diện tra cứu: Tuyển thẳng Bộ GDĐT (TT_BO), Ưu tiên xét tuyển ĐHQG (UTXT), Ưu tiên xét tuyển thẳng HSG (UTXTT_HSG), Đánh giá năng lực (DGNL), Chuyển tiếp quốc tế (CTQT), kết quả Thi THPT Quốc gia (THPT). → Có thể tra cứu theo định dạng Mã diện2021_Mã hồ sơ. Vd: UTXT2021_ABCDEF)
- Thí sinh đăng ký thi năng khiếu vẽ, dùng số CMND/CCCD/Số định danh (Bộ GDĐT cấp) khi đăng ký dự thi THPT QG.
- Thí sinh tra cứu chứng chỉ IELTS bằng số CMND/CCCD/Passport/ID Candidate

Top