Nhập số CMND/CCCD/Passport để tra cứu

Quên mã hồ sơ?
Ngoài ra:
- Thí sinh diện Ưu tiên xét tuyển có thể tra cứu dùng Mã hồ sơ xét tuyển (nhập theo định dạng UT19_Mã hồ sơ . vd: UT19_ABCDEF),
- Thí sinh diện xét tuyển dùng kết quả Đánh giá năng lực có thể tra cứu dùng Mã hồ sơ xét tuyển (nhập theo định dạng NL19_Mã hồ sơ. vd: NL19_ABCDEF),
- Thí sinh diện xét tuyển dùng kết quả Thi THPT Quốc gia có thể tra cứu dùng Số báo danh thi THPT Quốc gia (nhập theo định dạng Năm_Số báo danh. vd: 2019_XXXXXX)
- Thí sinh đăng ký thi năng khiếu vẽ, dùng số CMND/CCCD/Số định danh (Bộ GD&ĐT cấp) khi đăng ký dự thi THPT QG.

Top