Nhập số CMND hoặc CCCD để tra cứu

Quên mã hồ sơ?
Ngoài ra:
- Thí sinh diện Ưu tiên xét tuyển có thể tra cứu dùng Mã hồ sơ xét tuyển (nhập theo định dạng UT18_Mã hồ sơ . vd: UT18_ABCDEF),
- Thí sinh diện xét tuyển dùng kết quả Đánh giá năng lực có thể tra cứu dùng Mã hồ sơ xét tuyển (nhập theo định dạng NL18_Mã hồ sơ. vd: NL18_ABCDEF),
- Thí sinh diện xét tuyển dùng kết quả Thi THPT Quốc gia có thể tra cứu dùng Số báo danh thi THPT Quốc gia (nhập theo định dạng 18_Số báo danh. vd: 18_XXXXXX )

Top