Quy định về kỹ năng công nghệ thông tin

 - Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định: Phụ lục 3. Quy định về kỹ năng công nghệ thông tin tại Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)

I. Quy định, quy chế

1

Tất cả các sinh viên chính quy sẽ được miễn phí thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản (CCCNTT cơ bản) và MOS?

SV vui lòng xem chi tiết tại PHỤ LỤC 3. QUY ĐỊNH VỀ KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/ Điều 3. Cách thức đạt chuẩn/ Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)
- Nhà trường tổ chức các kỳ kiểm tra kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin nội bộ, không cấp chứng chỉ, miễn phí một lần cho toàn bộ các sinh viên chính quy trong năm thứ nhất.
-Trường phối hợp với các đơn vị có trách nhiệm tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ MOS cho sinh viên. Mỗi sinh viên chính quy được miễn

2

CCCNTT cơ bản và IC3 có tương đương với nhau không?

SV vui lòng xem chi tiết tại PHỤ LỤC 3. QUY ĐỊNH VỀ KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/ Điều 3. Cách thức đạt chuẩn/ Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)

II. CCCNTT cơ bản

1

SV năm 1 phải đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản, để được xếp trình độ năm 2, trình độ này là trình độ đăng ký môn học theo chương trình đào tạo hay là cấp độ học tiếp theo của kỹ năng ứng dụng CNTT?

SV tham khảo quy định chi tiết tại Điều 9- XẾP TRÌNH ĐỘ NĂM HỌC CỦA SINH VIÊN/ Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)

2

Thi CCCNTT cơ bản gồm bao nhiêu câu ?

SV xem PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM của Thông báo V/v tổ chức kiểm tra Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, PĐT đã gởi qua tin nhắn Bkel vào ngày 01/7

3

SV đã có chứng chỉ CNTT cơ bản, tuy nhiên thi vào năm 2015 thì có được công nhận không. Nếu không được thì thời hạn của chứng chỉ là bao lâu? Và Phía P. Đào tạo có thông báo với SV về thời hạn của chứng chỉ là bao lâu hay không? (Vì theo như thông báo sô 256 "V/v tổ chức kỳ thi kỹ năng công nghệ thông tin" trong mục quy định về chứng chỉ hợp lệ ko có đề cập thời hạn là bao lâu.

Hiện tại, CC CNTT không có thời hạn, tuy nhiên tất cả các CC CNTT được thẩm tra hợp lệ thì được xem đạt theo quy định (nên còn phụ thuộc vào đơn vị cấp chứng chỉ), các trường hợp đăng ký nộp sai thông tin CC CNTT sẽ bị kỷ luật với mức cao nhất là buộc thôi học và bị hủy các kết quả. Ngoài ra còn phải chịu hình thức kỷ luật cấm thi từ đơn vị cấp chứng chỉ.

4

Đối với sinh viên TẠM DỪNG và dự tính quay lại học vào học kì 2 năm học 2022 - 2023, vậy bạn sẽ nộp chứng chỉ sau thời hạn thì có được hay không?
Vì theo như quy định sinh viên phải có chứng chỉ CNTT cơ bản thì mới dược đăng ký học phần năm 2. Nhưng bạn này quay lại học vào kì 2 của năm 2, nên sẽ nộp chứng chỉ sau thì có được đăng ký học phần của kỳ 2 được hay không?

Xem chi tiết lịch nộp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cho HK 222 tại trang web PĐT (aao.hcmut.edu.vn)>> Sinh viên>> Lịch học vụ (Dự kiến sẽ cập nhật trong tháng 11/2022)

5

Khi nào thì có thể nộp CCCNTT cơ bản

Xem chi tiết lịch nộp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cho HK 222 tại trang web PĐT (aao.hcmut.edu.vn)>> Sinh viên>> Lịch học vụ (Dự kiến sẽ cập nhật trong tháng 11/2022)

6

Chứng chỉ quốc tế IC3 cụ thể là IC3 loại nào?

GS3,4,5,6

III. MOS

1

SV nộp chứng chỉ MOS thì có được tính là đã hoàn thành chứng chỉ tin học cơ bản hay không hay SV phải đạt song song 2 tín chỉ (cơ bản và nâng cao -MOS) thì mới được công nhận đã hoàn thành tín chỉ CNTT?

SV vui lòng xem chi tiết tại PHỤ LỤC 3. QUY ĐỊNH VỀ KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/ Điều 2. Các điều kiện ràng buộc/ Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)

2

SV cần đạt chứng chỉ MOS để được đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp, có cụ thể là SV được nộp ở thời điểm nào trong lộ trình học hay không hay SV chỉ cần nộp trước thời điểm đăng ký môn học LVTN là được chấp nhận?

Nộp bất kỳ lúc nào để xét đạt chuẩn bắt đầu từ cuối tháng 08/2022 nhưng phải trước thời gian đăng ký LVTN

3

Khái niệm "đạt chứng chỉ MOS" được đo lường qua thang điểm (điểm tối thiểu phải đạt được) hay yêu cầu nào cụ thể hay không?

SV chỉ cần có Chứng chỉ nộp là đạt

4

Chứng chỉ nào thì đạt chuẩn MOS trường mình vậy (Specialist, Expert, hay Master)

Là Specialist

5

Về việc phối hợp tổ chức thi MOS cho SV, sẽ được tổ chức tại trường hay địa điểm ngoài? Cụ thể vào thời gian nào?

SV xem mục VII: Kỳ thi MOS/ Thông báo V/v tổ chức kiểm tra Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, PĐT đã gởi qua tin nhắn Bkel vào ngày 01/7

6

Về cách nộp MOS: trường hợp Trường phối hợp đơn vị tổ chức thi thì điểm có được liên kết ghi nhận đạt hay không? Hay SV phải tự nộp điểm? Điểm nộp là file mềm minh chứng hay phải là chứng nhận bản cứng? Tương tự cách nộp đối với SV thi bên ngoài và nộp điểm vào trường.

SV xem mục V: Chứng nhận kết quả (SV tham gia kỳ thi) & mục VI: Quy định về Chứng chỉ (SV nộp CC)/ Thông báo V/v tổ chức kiểm tra Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, PĐT đã gởi qua tin nhắn Bkel vào ngày 01/7

7

SV có được học và thi chứng chỉ MOS ngoài trường và nộp vào để hoàn thành chuẩn được hay không?

 

8

Đối với SV tạm dừng học thì tín chỉ này sẽ không bị ảnh hưởng nếu các bạn đáp ứng điều kiện về thời gian nộp điểm đúng không?

SV vui lòng xem chi tiết tại PHỤ LỤC 3. QUY ĐỊNH VỀ KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/ Điều 2. Các điều kiện ràng buộc/ Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)
Xem chi tiết lịch nộp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cho HK 222 tại trang web PĐT (aao.hcmut.edu.vn)>> Sinh viên>> Lịch học vụ (Dự kiến sẽ cập nhật trong tháng 11/2022)

9

Nhân viên phụ trách về các thông tin khi cần hỗ trợ/ giải đáp thắc mắc về chứng chỉ MOS cho SV?

SV vui lòng gửi câu hỏi vào trang Hỗ trợ trực tuyến : https://mybk.hcmut.edu.vn/bksi/ hỏi-yêu cầu/Tạo câu hỏi-yêu cầu mới để gửi câu hỏi cho Phòng Đào tạo hỗ trợ

10

MOS sẽ thi 2 kỹ năng Excel và PowerPoint, vậy phiên bản Microsoft bao nhiêu? (2013 hay 2016,....)

Hiện tại, không phân biệt

11

Đối với trường hợp có chững chỉ MOS để được đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp mà qua thời gian đăng ký thì trường có thể xem xét ko xét điều kiện K221

SV vui lòng xem chi tiết tại PHỤ LỤC 3. QUY ĐỊNH VỀ KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/ Điều 2. Các điều kiện ràng buộc/ Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)
SV phải đạt CC MOS để được đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp, không có trường hợp ngoại lệ

12

Trường có tổ chức ôn thi MOS cho sinh viên không

Không

13

Chứng chỉ quốc tế MOS

gồm Excel và Powerpoint

 

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us