Đăng ký môn học - Quy định - Hướng dẫn chung 

 

 1. Quy định chung

 - Tất cả sinh viên (SV) phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) và phải có số tín chỉ tối thiểu theo quy định học vụ để duy trì tình trạng đang học của SV. Các SV có số tín chỉ tối thiểu không đúng quy định sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ (Số tín chỉ SV đăng ký ở dự thính & bậc Thạc sĩ Chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ sẽ được tính vào tổng số tín chỉ đăng ký của học kỳ). Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều15.3- Số tín chỉ đăng ký tối đa, tối thiểu trong một học kỳ & Điều 5.2- Thời gian đào tạo cụ thể. Trường hợp SV đã hoàn thành chương trình đào tạo (và/hoặc chờ bổ sung đủ điều kiện tốt nghiệp) không cần đăng ký môn học. Nhưng nếu SV đăng ký vài học phần để giữ tình trạng của SV, nếu đủ điều kiện tốt nghiệp SV đăng ký Rút môn học theo quy trình và phải thanh toán học phí theo quy định.

- Tất cả SV thực hiện đăng ký môn học (ĐKMH) tại MyBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký tương ứng. Việc tuân thủ đúng thời hạn và quy trình theo Lịch học vụ được công bố tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ rất quan trọng để tránh những rắc rối trong quá trình học tập và quản lý học vụ. Trường hợp SV đã hoàn thành chương trình đào tạo (và/hoặc chờ bổ sung đủ điều kiện tốt nghiệp) không cần đăng ký môn học. Nhưng nếu SV đăng ký vài học phần để giữ tình trạng của SV, nếu đủ điều kiện tốt nghiệp SV đăng ký Rút môn học theo quy trình và phải thanh toán học phí theo quy định.

- Tất cả các thông báo về đăng ký môn học, học vụ, học phí, tín chỉ tự do, lịch thi… được cập nhật tại hcmut.edu.vn >> Thông báo >> Phòng Đào tạo, đồng thời các thông báo này được Nhà trường gởi cho SV qua chức năng TIN NHẮN trên trang BKeL/LMS (Hãy cài đặt Moodle Mobile App để được nhắc nhở ngay trên thiết bị di động của cá nhân). Thời khóa biểu chính thức được công bố tại MyBK/app >> xem TKB của SV.

- SV không đăng ký môn học (không có thời khóa biểu trong học kỳ) sẽ bị xử lý ra quyết định "Xóa tên vì không có thời khóa biểu" (Lưu ý: Theo quy định, từ Khóa 2021 trở về sau, SV bị buộc thôi học chỉ có thể được xem xét tạm hoãn việc bị buộc thôi học 01 lần cho toàn bộ khóa học). Nên SV chủ động nộp đơn tạm dừng cho Nhà trường theo quy trình:                                       

 • Bước 1: Tải mẫu đơn “Tạm dừng” tại MyBK >> BKSI >> Biểu mẫu.
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin nộp tại MyBK >> BKSI >> Tiêu đề: TẠM DỪNG HỌC. 
 • Thời gian nộp đơn tạm dừng: trong 4 tuần đầu của học kỳ.   
 • Riêng SV chương trình Tiếng Anh, chương trình Tiên tiến, chương trình Quốc tế/Liên kết quốc tế, chương trình Nhật Bản, chương trình định hướng Nhật Bản theo thông báo/hướng dẫn từ Văn phòng Đào tạo quốc tế.

 - Trong thời gian tạm dừng học, SV không được cấp “Giấy chứng nhận sinh viên”. Để được tiếp tục học vào học kỳ kế, SV phải đăng ký thu nhận lại trước đợt đăng ký môn học của học kỳ kế thông thường vào tháng 4 (để đăng ký môn học HK hè), tháng 6 (để đăng ký môn học HK 1), tháng 11 (để đăng ký môn học HK 2). SV tạm dừng học quá 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học. 

 - Để được cấp giấy chứng nhận SV:

SV chính quy phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) và có số tín chỉ tối thiểu theo quy định học vụ: được đăng ký Giấy chứng nhận sinh viên với các lý do (nghĩa vụ quân sự, du học, xin học bổng, đăng ký học lại GDQP, xin việc, bổ túc hồ sơ ký túc xá, thi chứng chỉ Toeic, giảm thuế thu nhập cá nhân, gia hạn visa, bổ túc hồ sơ cho cơ quan/địa phương...). Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận sinh viên lý do hoãn nghĩa vụ quân sự phải thêm điều kiện: SV hệ chính quy và trong thời gian đào tạo chuẩn theo quy định. 

SV hệ Vừa làm vừa học phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) và có số tín chỉ tối thiểu theo quy định học vụ: được đăng ký giấy chứng nhận sinh viên để bổ túc hồ sơ cho cơ quan/địa phương, đăng ký học lại GDQP.

 

2. Đăng ký môn học 

 • SV thực hiện đăng ký môn học tại MyBK >> Đăng ký môn học, SV xem Loại hình lớp và Đối tượng sinh viên để chọn loại đăng ký Đúng tại Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Phụ lục 13. Quy định về các loại hình lớp học phần/ 2-Loại hình lớp và đối tượng.
 • Các học phần đang học nhưng chưa có điểm (điểm 14,15), kể cả học dự thính và SV không thuộc diện bị cấm thi, được xem là đạt và được tính tín chỉ tích lũy kể cả chuẩn ngoại ngữ từng năm học để đăng ký các học phần, kể cả các học phần tốt nghiệp. PĐT sẽ hậu kiểm sau khi có kết quả học tập. Các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định sẽ bị hủy kết quả đăng ký môn học & ghi nợ học phí. SV tự xác định năng lực học tập và cân nhắc kỹ trước khi đăng ký các môn học để việc học tập đạt kết quả tốt nhất.
 • Sinh viên xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.
 • SV xem mã hủy & định nghĩa mã hủy tại: Bảng ký hiệu mã hủy và lý do.
 • SV xem lý do tại sao có đăng ký môn học mà không có TKB tại MyBK >> Đăng ký môn học >> bấm vào mục Đăng ký mới >> chọn loại hình đăng ký >> xem Lịch sử đăng ký. SV xem hướng dẫn chi tiết: Hướng dẫn xem lý do không đăng ký môn học thành công.
 • Học phần tốt nghiệp: Luận văn tốt nghiệp (LVTN)/Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)/Đồ án tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp/Thực tập ngoài trường, Đề cương luận văn/Đồ án chuyên ngành: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều15.5- Đăng ký các học phần tốt nghiệp. Xem chi tiết số tín chỉ tích lũy để đăng ký các học phần tốt nghiệp tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo >> Thực tập tốt nghiệp – Đề cương luận văn – Luận văn tốt nghiệp. Đăng ký KLTN hoặc LVTN trễ hạn: nhằm nâng cao chất lượng và công bằng trong đánh giá KLTN/LVTN, Khoa chỉ giao đề tài cho các SV đã đăng ký thành công KLTN/LVTN. Việc đăng ký trễ hạn thực hiện tối đa 02 tuần sau khi bắt đầu học kỳ (áp dụng đối với các học kỳ chính HK1, HK2), riêng đối với HK hè không áp dụng cho các trường hợp trễ hạn. 
 • Thực tập ngoài trường (TTNT): Học kỳ chính 1 & 2: SV đăng ký trực tiếp tại Khoa. Khoa tổng hợp danh sách, gởi công văn 01 lần cho PĐT. Học kỳ hè: Thực tập ngoài trường (đúng tiến độ) sẽ được tổ chức trong Học kỳ hè, học phí (trọn gói) & số tín chỉ tính gộp vào Học kỳ 2 ngay trước đó. Các SV theo dõi thông báo của Khoa & lộ trình đăng ký Học kỳ hè để đăng ký môn Thực tập ngoài trường. 

 

3. Tổ chức các môn Giáo dục thể chất (GDTC)

a) Đăng ký:

 • SV Chương trình Tiếng Anh, Chương trình tiên tiến, Chuyển tiếp quốc tế, Liên kết quốc tế, Chương trình Tăng cường tiếng Nhật, Định hướng Nhật Bản, Chương trình Việt pháp, SV Vừa làm vừa học chọn các môn thể dục nhóm CC học tại Cơ sở Lý Thường Kiệt (áp dụng cho ĐKMH Đợt 2).
 • SV các chương trình tiêu chuẩn đại trà chọn các môn thể dục nhóm L học tại Cơ sở Dĩ An (áp dụng cho ĐKMH Đợt 2).

b) Địa điểm học:

Xem sơ đồ địa điểm học tại cơ sở Lý Thường Kiệt

Xem sơ đồ địa điểm học tại cơ sở Dĩ An

 • Nhóm CC: học tại Cơ sở Lý Thường Kiệt, Trường Đại học Bách Khoa, số 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q10.

Riêng môn bơi học tại: Hồ bơi Lý Thường Kiệt, số 2 Trần Triệu Luật, P.6, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

 • Nhóm L: Học tại Cơ sở Dĩ An (Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa).

Riêng môn Bóng đá + Bơi + Tennis (Quần vợt) + Bóng chuyền + Bóng rổ (học phần 2) học tại Trung tâm Thể dục Thể thao, ĐHQG-HCM, Kp.Tân Lập, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

c) Quy định:

- SV xem chi tiết quy định về các môn thể dục tại MyBK >> BKSI >> Quy chế - quy định >> V/v ban hành Quy định học vụ của Trung tâm thể dục thể thao.

- Đạt Chuẩn sinh viên các năm: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất (1)/ Điều 24- Xếp trình độ năm học cho sinh viên.

- SV xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn

d) Phí phụ thu cụ thể (theo công văn từ Trung tâm GDTC):

 • Cơ sở Lý Thường Kiệt:

o   Môn Bóng đá: 12.000 đ/buổi/1 sinh viên

o   Môn Cầu lông: 12.000 đ/buổi/1 sinh viên

o   Môn Bơi: 17.000 đ/buổi/1 sinh viên

 • Tại Cơ sở Dĩ An:

o   Môn Bơi: 10.000 đ/buổi/1 sinh viên

o   Môn Quần vợt: 7.000 đ/buổi/1 sinh viên (Trang bị vợt, bóng tập)

e. Học phí:

Cách tính học phí môn GDTC:

- Không tính học phí 2 lần học đầu tiên (1 Lần: cho Học phần 1, 1 lần: cho Học phần 2).

- Học phí học lại của các học phần Giáo dục thể chất được tính theo đơn giá của Trung tâm giáo dục Thể chất - ĐHQG-HCM. Trong trường hợp chưa có đơn giá của TTGDTC, học phí tính bằng đơn giá học phí của khoá tuyển sinh đại trà mới nhất với số tín chỉ là 1,5 tín chỉ/học phần.

Về thông tin học phí bạn vui lòng xem chi tiết tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Học phí >> Mức thu học phí các bậc đào tạo.

 

4. Các trường hợp không được đăng ký môn học và cách khắc phục để được mở cho các đợt đăng ký môn học sau theo Lịch học vụ

- Nộp trễ học phí/ Chưa nộp học phí: SV phải hoàn thành học phí để được mở cho đợt đăng ký môn học tiếp theo.

- Tình trạng “Tạm dừng”: tải mẫu đơn “Thu nhận” tại MyBK >> BKSI >> Biểu mẫu Điền đầy đủ thông tin nộp tại MyBK >> BKSI. Tình trạng "Buộc thôi học/xóa tên vì không đăng ký môn học..." SV liên hệ Giáo viên chủ nhiệm/Văn Phòng Khoa để được hỗ trợ thu nhận lại theo quy định và quy trình Xử lý học vụ (xem Lịch xử lý học vụ tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ >> Lịch xử lý học vụ).

- Vi phạm quy định của P.CTSV (về sinh hoạt công dân, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, …), Thư viện: SV phải khắc phục các điều kiện còn thiếu để được ĐKMH.

- Sinh viên chưa hoàn thành đăng ký thông tin văn bằng xem chi tiết thông báo & hướng dẫn tại hcmut.edu.vn >> Thông báo >> Phòng Đào tạo >> Tổng kiểm tra văn bằng đầu vào và số hóa hồ sơ sinh viên.  

 

5. Các điều kiện để đăng ký môn học:

- SV phải cập nhật các điều kiện để ĐKMH bao gồm: Chuẩn TTNT/ĐACN/KLTN, Chuẩn ngoại ngữ, Chuẩn Công nghệ thông tin, Chuẩn trình độ sinh viên, Chuẩn GDQP & GDTC, Điểm, Tình trạng SV "Đang học", Học phí, Cập nhật thông tin văn bằng... theo đúng các mốc thời gian của các Đợt ĐKMH. Khi SV bổ sung các điều kiện để đăng ký môn học trễ hơn mốc thời gian, thì phải đợi Nhà trường cập nhật trong hệ thống để SV đăng ký vào Đợt tiếp theo, ví dụ: nếu SV cập nhật xong các điều kiện sau Đợt 2 thì sẽ đợi ĐKMH vào Đợt 3.   

- Thời gian cập nhật trước các Đợt ĐKMH, chi tiết theo Mục 1-Chuẩn bị dữ liệu của Lịch học vụ được công bố tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ.  

Ví dụ: Thời gian cập nhật các Đợt ĐKMH của HK 1(2024-2025) bao gồm:

 • Học kỳ chính + Dự thính - Lộ trình 1: Đợt 1: trước ngày 24/05/2024, Đợt 2: trước ngày 19/07/2024, Đợt 1: trước ngày 09/08/2024.
 • Dự thính - Lộ trình 2: Đợt 1: trước ngày 16/08/2024, Đợt 2: trước ngày 06/09/2024.

- SV xem chi tiết ký hiệu các chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi ĐKMH tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

a) Chuẩn TTNT/ĐACN/KLTN: (C_TTNT, C_TTKS, C_ĐACN, C_ĐCLV, C_LVTN)

+ Xem kết quả cập nhật các Chuẩn tại MyBK/app >> xem kết quả học tập của SV.

b) Chuẩn ngoại ngữ: (CCAS_0/1/2/3)

+ Xem hướng dẫn cách Nộp CCNN & xét miễn anh văn tại:

(Nộp CCNN tại MyBK >> Đăng ký nộp CCNN. Xét miễn anh văn: SV xem hướng dẫn tại MyBK >> BKSI >> Thông tin cơ bản (mục tìm kiếm) >> Ngoại ngữ >> Xét miễnXem kết quả cập nhật xét miễn anh văn tại MyBK/app >> xem kết quả học tập của SV).

Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất /Phụ lục 7. Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt/ 1. Chuẩn ngoại ngữ từng năm; 2. Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp; 3. Quy đổi các bằng cấp & CCNN; 4. Nguyên tắc xét miễn các học phần tiếng Anh và các chuẩn ngoại ngữ.

c) Chuẩn Công nghệ thông tin: (CNTTCB)

+ Nộp Chứng chỉ Công nghệ thông tin tại MyBK >>  Đăng ký nộp Chứng chỉ Công nghệ thông tin.

+ Xem kết quả cập nhật tại MyBK/app >> xem kết quả học tập của SV, (Kết quả cập nhật trước các đợt đăng ký môn học cho học kỳ mới, nếu SV đã nộp trước đó).

+ SV năm nhất đã dự kỳ thi kiểm tra nội bộ và có kết quả đạt đã được xét đạt chuẩn.

Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Phụ lục 9. Quy định về kỹ năng công nghệ thông tin.

d) Điểm:

+ Phải được cập nhật tại MyBK/app >> xem kết quả học tập của SV.

+ Điểm tương đương: phải được cập nhật tại MyBK/app >> xem kết quả học tập của SV. Nếu SV không thấy cập nhật thì phản hồi lại PĐT.

e) Chuẩn trình độ năm học của Sinh viên: (SV_N1/N2/N3)

+ Được cập nhật tại MyBK/app >> xem kết quả học tập của SV. Nếu SV không thấy cập nhật thì phản hồi lại PĐT.

Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất (1)/ Điều 24- Xếp trình độ năm học cho sinh viên.

f) Tình trạng sinh viên

+ Phải là trạng thái “Đang học” tại MyBK/app >> xem thông tin và hồ sơ sinh viên >> Tình trạng/Quyết định. Tình trạng “Tạm dừng”: tải mẫu đơn “Thu nhận” tại MyBK >> BKSI >> Biểu mẫu Điền đầy đủ thông tin nộp tại MyBK >> BKSI. Tình trạng "Buộc thôi học/xóa tên vì không đăng ký môn học..." SV liên hệ Giáo viên chủ nhiệm/Văn Phòng Khoa để được hỗ trợ thu nhận lại theo quy định và quy trình Xử lý học vụ (xem Lịch xử lý học vụ tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ >> Lịch xử lý học vụ).

g) Học phí:

+ Phải thanh toán các khoản học phí, lệ phí trên BKpay (nếu có).

h) Cập nhật thông tin văn bằng (TTVB):

+ SV đăng ký đầy đủ thông tin văn bằng tại MyBK >> Ứng dụng cho Sinh viên >> Đăng ký thông tin Văn bằng. SV xem chi tiết thông báo & hướng dẫn tại hcmut.edu.vn >> Thông báo >> Phòng Đào tạo >> Tổng kiểm tra văn bằng đầu vào và số hóa hồ sơ sinh viên

 

6. Kênh hỗ trợ:

- Tham vấn: Môn tự chọn tự do (TCTD), Chương trình đào tạo, Tư vấn đăng ký môn học, Lộ trình đăng ký môn học tại cố vấn học tập (CVHT)/ Ban chủ nhiệm Khoa. Khi SV đăng ký môn học ngoài CTĐT ngành đang theo học để làm môn TCTD cần được sự đồng ý của CVHT. SV diện cảnh báo học vụ lần 1, lần 2, buộc thu nhận tạm thu nhận: SV bắt buộc phải gặp Giáo viên chủ nhiệm hoặc Cố vấn học tập tham vấn trước & trong quá trình đăng ký môn học để có lộ trình học tập hợp lý.

- SV xem chi tiết:

+ Danh mục: môn Trùng với môn thuộc CTĐT – Khối – Ngành, môn Trùng xét theo Khối – Ngành, Loại trừ, môn Tương đương thay thế tại https://e-learning.hcmut.edu.vn >> Khóa học của tôi  >> Học vụ >> Chương trình đào tạo (Danh sách sẽ cập nhật thường xuyên theo công văn của Khoa).

+ Cập nhật mới quy định tín chỉ TCTD, môn Khởi nghiệp, nhóm môn học quản lý dành cho chương trình ngoài ngành QLCN … tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Quy chế - quy định >> Kết luận Phiên họp hội đồng học vụ HK2/2022-2023.

+ Xem Chương trình đào tạo tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo.

+ Xem Lịch đăng ký môn học mỗi học kỳ tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ 

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us