Bảng tổng hợp quy định các chuẩn (Áp dụng cho kỳ đăng ký môn học tại HK223 ngày 01/03/2023)

STT

KÝ HIỆU CHUẨN

GIẢI THÍCH

MỤC ĐÍCH

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẠT

1

CNTTCB

Chuẩn kỹ năng ứng dụng
Công nghệ thông tin cơ bản

Để đạt chuẩn SV trình độ năm 2
(áp dụng cho SV từ khóa 2021)

• Kiểm tra Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản nội bộ. Tổ chức 1 lần (miễn phí) cho SV năm nhất, thường vào khoảng tuần thứ 4 của Học kỳ 1 năm thứ nhất. Kết quả có sau kỳ kiểm tra khoảng 2 tuần (dự kiến).
• Hoặc nộp Chứng Chỉ Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ IC3. Đăng ký nộp tại: myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Ứng dụng cho sinh viên>> Đăng ký nộp Chứng chỉ Công nghệ thông tin.
PĐT sẽ hậu kiểm, kết quả sẽ có sau 4 tuần (dự kiến).

2

CNTTNC

Chứng chỉ MOS
(Microsoft Office Specialist)

Để được đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp
(áp dụng cho SV từ khóa 2021)

• Kỳ thi Microsoft Office Specialist (MOS) gồm 02 bài thi là Excel và PowerPoint. Tổ chức 1 lần (miễn phí)
cho SV năm hai, thường vào khoảng cuối năm hai. Kết quả có sau kỳ kiểm tra khoảng 2 tuần (dự kiến).
• Hoặc nộp Chứng Chỉ MOS (gồm 02 bài thi là Excel và PowerPoint). Đăng ký nộp tại: myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Ứng dụng cho sinh viên>> Đăng ký nộp Chứng chỉ Công nghệ thông tin.
PĐT sẽ hậu kiểm, kết quả sẽ có sau 4 tuần (dự kiến).

3

CCAS_0

Chuẩn ngoại ngữ năm thứ nhất
(Đầu vào)

Để đăng ký môn học Anh văn 1

Đạt Anh văn cơ bản

4

CCAS_1

Chuẩn ngoại ngữ năm thứ hai
(Cuối năm 1)

SV chỉ được đăng ký môn trình độ thuộc năm 1, 2

Phải đạt Anh văn 1

5

CCAS_2

Chuẩn ngoại ngữ năm thứ ba
(Cuối năm 2)

SV chỉ được đăng ký môn trình độ thuộc năm 1, 2, 3

Phải đạt Anh văn 1, 2, 3

6

CCAS_3

Chuẩn ngoại ngữ năm thứ tư
(Cuối năm 3)

SV được đăng ký môn trình độ thuộc năm 1, 2, 3 , 4
 & trở lên

Phải đạt Anh văn 1, 2, 3, 4

7

CCAV_1

Chuẩn ngoại ngữ khi đăng ký
Luận văn tốt nghiệp /Khóa luận tốt nghiệp

Để được đăng ký học phần Luận văn tốt nghiệp /Khóa luận tốt nghiệp

CCNN quốc tế Nghe - Đọc
1- Chính quy:
- Chính quy đại trà: Khóa 2018 về trước: 500, Khóa 2019: 550, Từ Khóa 2020 về sau: 600
- Chương trình CLC tăng cường tiếng Nhật từ khóa 2020 về sau: 600
- Chương trình tài năng:  Khóa 2018 về trước: 600, Khóa 2019: 650, Từ Khóa 2020 về sau: 700
- Chương trình Kỹ sư Việt - Pháp:  Khóa 2018 về trước: 600, Khóa 2019: 650, Từ Khóa 2020 về sau: 700
- Bằng thứ 2: Học chương trình đào tạo chính quy của khóa nào thì áp dụng chuẩn của khóa đó
2- Vừa làm vừa học:
Khóa 2017 về trước: 400, Khóa 2018: 450, Khóa 2019: 500, Từ Khóa 2020 về sau: 600

8

SV_N1

SV trình độ năm 1

SV chỉ được đăng ký môn trình độ thuộc năm 1

 

9

SV_N2

SV trình độ năm 2

SV chỉ được đăng ký môn trình độ thuộc năm 1, 2


1- Đạt số tín chỉ tích lũy >= 28
2- Đạt chuẩn ngoại ngữ năm thứ 2 (CCAS_1)
3- Đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (CNTTCB)

10

SV_N3

SV trình độ năm 3

SV chỉ được đăng ký môn trình độ thuộc năm 1, 2, 3


1- Đạt số tín chỉ tích lũy >= 56
2- Đạt chuẩn ngoại ngữ năm thứ 3 (CCAS_2)
3- Đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (CNTTCB)
4- Hoàn thành chương trình Giáo dục quốc phòng-An ninh
5- Hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất

11

SV_N3.5

SV trình độ năm 3
(Đăng ký SV trình độ năm 4)

SV được đăng ký môn trình độ thuộc năm 1, 2, 3, 4


1- Đạt số tín chỉ tích lũy >= 56
2- Đạt chuẩn ngoại ngữ năm thứ 4 (CCAS_3)
3- Đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (CNTTCB)
4- Hoàn thành chương trình Giáo dục quốc phòng-An ninh
5- Hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất

12

SV_N4

SV trình độ năm 4

SV được đăng ký môn trình độ thuộc năm 1, 2, 3 , 4


1- Đạt số tín chỉ tích lũy >= 84
2- Đạt chuẩn ngoại ngữ năm thứ 4 (CCAS_3)
3- Đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (CNTTCB)
4- Hoàn thành chương trình Giáo dục quốc phòng-An ninh
5- Hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất

13

SV_DHThS

 Chương trình đào tạo liên
 thông Đại học - Kỹ sư - Thạc sĩ hoặc Chương trình đào tạo liên thông Đại học - Thạc sĩ

SV đăng ký môn trình độ Kỹ sư /Thạc sỹ (trình độ thuộc năm 5 trở lên)


1- Đạt số tín chỉ tích lũy >= 60
2- Điểm trung bình tích lũy >= 7.0
3- Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học, và được công nhận là SV Chương trình đào tạo liên
 thông Đại học - Kỹ sư - Thạc sĩ hoặc Chương trình đào tạo liên thông Đại học - Thạc sĩ ( do P.ĐTSĐH phụ trách)
4- Đạt chuẩn ngoại ngữ năm thứ 4 (CCAS_3)
5- Đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (CNTTCB)
6- Hoàn thành chương trình Giáo dục quốc phòng-An ninh
7- Hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất

14

TTNT

 

Đăng ký thực tập ngoài trường


1- Đạt yêu cầu về môn tiên quyết/học trước/song hành
2- Thực tập ngoài trường: tích luỹ đủ ít nhất 65% số tín chỉ của chương trình đào tạo. Khi xét điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành, các môn đang học trong học kỳ chính kế trước được tính vào số tín chỉ tích lũy (dù chưa có điểm hay đã có điểm chưa đạt)
3- Thực tập kỹ thuật (PFIEV) (là TTNN của PFIEV) và TTNT của chương trình song ngành (Hàng Không-Tàu Thủy): tích luỹ đủ ít nhất 55% số tín chỉ của chương trình đào tạo
4- Thực tập kỹ sư (PFIEV): tích luỹ đủ ít nhất 75% số tín chỉ của chương trình đào tạo

15

ĐACN/ĐCLV

 

Đăng ký Đồ án chuyên ngành/ Đề cương luận văn


1- Đạt yêu cầu về môn tiên quyết/học trước/song hành
2- Đồ án chuyên ngành/ Đề cương luận văn: tích luỹ đủ ít nhất 70% số tín chỉ của chương trình đào tạo. Khi xét điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành, các môn đang học trong học kỳ chính kế trước được tính vào số tín chỉ tích lũy (dù chưa có điểm hay đã có điểm chưa đạt)
3- Đồ án chuyên ngành/ Đề cương luận văn của PFIEV và chương trình song ngành (Hàng Không-Tàu Thủy) : tích luỹ đủ ít nhất 60% số tín chỉ của chương trình đào tạo. Khi xét điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành, các môn đang học trong học kỳ chính kế trước được tính vào số tín chỉ tích lũy (dù chưa có điểm hay đã có điểm chưa đạt)

16

LVTN/KLTN
/ĐATN

 

Đăng ký Luận văn tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp/
Đồ án tốt nghiệp


1- Luận văn tốt nghiệp /Khoá luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp:
- Tích luỹ số đủ ít nhất 85% số tín chỉ của chương trình đào tạo. Khi xét điều kiện số tín chỉ tích lũy ngành, các môn đang học trong học kỳ chính kế trước được tính vào số tín chỉ tích lũy (dù chưa có điểm hay đã có điểm chưa đạt)
- Đạt yêu cầu về môn tiên quyết
- Hoàn thành tối thiểu 70% chương trình rèn luyện sinh viên 
- Đạt Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp (CCAV_1)
- Đạt Chứng chỉ MOS (áp dụng cho SV từ khóa 2021)

17

 

 

Cập nhật kết quả các Chuẩn


tại Mybk >> Thông tin sinh viên >> Điểm chuyển.

 

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ