Ngoại ngữ

  • Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định: Phụ lục 1. Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt tại Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)

 

-     Đăng ký dự kiểm tra tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký kiểm tra trình độ  

-     Thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

-     Xem ngày giờ kiểm tra tại myBK >> Xem lịch thi/kiểm tra

-     SV dự kiểm tra (phải đem theo Thẻ sinh viên và CMND)

-     Xem kết quả sau khi thi tại myBK >> Xem điểm

 

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ