BẢNG KÝ HIỆU MÃ HUỶ VÀ LÝ DO (CẬP NHẬT 03/8/2023)

Tên

!

Sinh viên không được đăng ký vào nhóm lớp này

#

Vi phạm giờ học (Thông tầm) từ tiết 6 sang tiết 7 hoặc tiết 12 sang tiết 13

+

Sinh viên không thuộc diện vi phạm giờ học - Thông tầm (Kết Quả bị hủy)

/

SV chưa khai báo thông tin (liên hệ PĐT)

0

Thiếu môn tiên quyết

1

Thiếu môn song hành

2

Thiếu môn học trước

3

Khoa Cập Nhật Danh Sách phân ngành trễ hạn - SV không có kết quả ĐKMH

4

không có khả năng xếp lớp

5

Khoa không đồng ý mở lớp (sinh viên liên hệ khoa)

6

SV quốc tế, Chất lượng cao,Tiếng nhật, không được đăng ký nhóm lớp này

7

Đăng ký vượt 12 tín chỉ khi đăng ký cùng TTTN

8

Đăng ký sai mã TTTN, LVTN, DCLV theo chuyên ngành đào tạo.

9

Đang chờ xét Thực Tập Tốt Nghiệp/ luận văn tốt nghiệp

?

SV hết thời gian đào tạo

A

Có TTTN hoặc TT ngoài trường

B

Chờ xét TTTN - LVTN - DCLVTN - SV xem kết quả sau.

C

Quá sĩ số

D

Môn đã đạt/đã học chưa có điểm/ đã có kết quả trong HK chính

E

Không thể xét TTTN: Sinh viên chưa phân ngành (SV liên hệ khoa)

F

SV chưa từng học môn học - học lại dự thính

G

Không đủ thời gian di chuyển giữa 2 cơ sở

H

Hủy (nhóm lớp bị hủy, SV đăng ký hủy, Khoa hủy lớp…)

I

Không có xác nhận của BM/Khoa

J

Không đủ điều kiện nhận Thực Tập Kỹ Sư

K

Không mở lớp môn học

k1

Không có nhóm môn học bằng 2

L

Không đủ đ/kiện nhận LVTN

m

Có nhóm môn học CQ

N

Không đủ đ/kiện nhận TTTN - STC

n1

SV chưa thanh toán học phí, dịch vụ phí, …

O

Không có nhóm môn học

o1

Không có nhóm môn học bằng 2

P

SV nợ học phí, nợ bằng THPT, nợ SHCD,nợ sách thư viện

S

SV tạm dừng/nghỉ học

T

Trùng giờ TKB

U

Không đủ điều kiện nhận DCLV

V

Vượt số TC max HK / Dự thính

X

Tham gia Mùa Hè Xanh

Y

Không đủ đ/kiện nhận ĐA chuyên ngành - STC

Z

KSTN đăng ký lớp thường môn cốt lõi

~

Môn học của khóa 2019 SV không thể đăng ký cùng

Q

SV không cập nhật thông tin văn bằng THPT/CĐ-ĐH

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ