BẢNG KÝ HIỆU MÃ HUỶ VÀ LÝ DO (CẬP NHẬT 03/8/2023)

Tên

!

Sinh viên không được đăng ký vào nhóm lớp này

#

Vi phạm giờ học (Thông tầm) từ tiết 6 sang tiết 7 hoặc tiết 12 sang tiết 13

+

Sinh viên không thuộc diện vi phạm giờ học - Thông tầm (Kết Quả bị hủy)

/

SV chưa khai báo thông tin (liên hệ PĐT)

0

Thiếu môn tiên quyết

1

Thiếu môn song hành

2

Thiếu môn học trước

3

Khoa Cập Nhật Danh Sách phân ngành trễ hạn - SV không có kết quả ĐKMH

4

không có khả năng xếp lớp

5

Khoa không đồng ý mở lớp (sinh viên liên hệ khoa)

6

SV quốc tế, Chất lượng cao,Tiếng nhật, không được đăng ký nhóm lớp này

7

Đăng ký vượt 12 tín chỉ khi đăng ký cùng TTTN

8

Đăng ký sai mã TTTN, LVTN, DCLV theo chuyên ngành đào tạo.

9

Đang chờ xét Thực Tập Tốt Nghiệp/ luận văn tốt nghiệp

?

SV hết thời gian đào tạo

A

Có TTTN hoặc TT ngoài trường

B

Chờ xét TTTN - LVTN - DCLVTN - SV xem kết quả sau.

C

Quá sĩ số

D

Môn đã đạt/đã học chưa có điểm/ đã có kết quả trong HK chính

E

Không thể xét TTTN: Sinh viên chưa phân ngành (SV liên hệ khoa)

F

SV chưa từng học môn học - học lại dự thính

G

Không đủ thời gian di chuyển giữa 2 cơ sở

H

Hủy (nhóm lớp bị hủy, SV đăng ký hủy, Khoa hủy lớp…)

I

Không có xác nhận của BM/Khoa

J

Không đủ điều kiện nhận Thực Tập Kỹ Sư

K

Không mở lớp môn học

k1

Không có nhóm môn học bằng 2

L

Không đủ đ/kiện nhận LVTN

m

Có nhóm môn học CQ

N

Không đủ đ/kiện nhận TTTN - STC

n1

SV chưa thanh toán học phí, dịch vụ phí, …

O

Không có nhóm môn học

o1

Không có nhóm môn học bằng 2

P

SV nợ học phí, nợ bằng THPT, nợ SHCD,nợ sách thư viện

S

SV tạm dừng/nghỉ học

T

Trùng giờ TKB

U

Không đủ điều kiện nhận DCLV

V

Vượt số TC max HK / Dự thính

X

Tham gia Mùa Hè Xanh

Y

Không đủ đ/kiện nhận ĐA chuyên ngành - STC

Z

KSTN đăng ký lớp thường môn cốt lõi

~

Môn học của khóa 2019 SV không thể đăng ký cùng

Q

SV không cập nhật thông tin văn bằng THPT/CĐ-ĐH

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us