Hoãn thi Giữa kỳ và Cuối kỳ

Phương thức đăng ký Hoãn thi như sau:

 

1. Điều kiện đăng ký hoãn thi:

 

Hoãn thi chỉ áp dụng đối với sinh viên (SV) vắng mặt (có lý do chính đáng) trong buổi thi có ngày thi cụ thể đã công bố tại mybk.hcmut.edu.vn (MyBk) >> Thông tin sinh viên >> Lịch thi. Đối với các môn không có ngày thi cụ thể (kể cả môn Luận văn tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp), Khoa/BMôn chủ động tổ chức đánh giá, không hoãn thi.

Quy định tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Quy chế- quy định >> Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Điều 21.2 Vắng thi hoãn thi.

 

2. Hướng dẫn đăng ký hoãn thi:

 

SV đăng ký tại MyBK >> Ứng dụng cho Sinh viên >> Đăng ký Hoãn thi >> Chọn môn Đăng ký hoãn thi. 

Thời gian đăng ký: Theo thông báo gởi qua tin nhắn BKel/LMS vào trước đợt thi/kiểm tra. Theo quy định: Sinh viên phải thực hiện các thủ tục đăng ký hoãn thi trước khi thi hoặc sau khi thi chậm nhất là 05 ngày làm việc với PĐT. 

Lưu ý: SV bắt buộc gởi minh chứng lý do tại MyBK >> Ứng dụng cho Sinh viên >> Đăng ký Hoãn thi để PĐT hậu kiểm.

 

3. Quy trình xử lý:

 

Sau hạn cuối theo "Thông báo gởi qua tin nhắn BKel/LMS vào trước đợt thi/kiểm tra", PĐT sẽ lấy dữ liệu Sinh viên đăng ký hoãn thi và hậu kiểm các điều kiện theo quy định. Tiếp theo sẽ gởi thông báo kết quả qua email SV hoặc tin nhắn BKel/LMS.

     3.1 Hoãn thi giữa kỳ: SV liên hệ trực tiếp PĐT cơ sở Lý Thường Kiệt (101A1) để nhận Phiếu cho phép kiểm tra bổ sung, thời gian nhận theo "Thông báo gởi qua tin nhắn BKel/LMS vào trước đợt kiểm tra".

     3.2 Hoãn thi cuối kỳ: SV đủ điều kiện sẽ nhận quyết định hoãn thi cuối kỳ, PĐT sẽ gởi quyết định qua email SV hoặc tin nhắn BKel. Đồng thời, PĐT sẽ cập nhật điểm hoãn thi các trường hợp SV có quyết định (điểm 14) tại MyBK/app >> xem kết quả học tập của SV.

     3.3 Xóa điểm Hoãn thi cuối kỳ:

- Đăng ký thi ở lần tổ chức trong cùng Học Kỳ hoặc các Học Kỳ sau, tối đa 01 năm. Nếu không dự thi sẽ nhận điểm 0. Điểm xóa điểm hoãn thi (điểm 14) được tính là điểm thi cuối kỳ (các điểm thành phần đã có giữ nguyên). Điểm 14 không tính vào điểm trung bình học tập.

- Sinh viên tải mẫu đơn “PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐỂ THAY THẾ ĐIỂM HOÃN THI” + đính kèm bảng photo quyết định, nộp cho PĐT trước 01 tuần theo lịch thi môn cần xóa điểm 14 (môn phải có lịch thi trong học kỳ cần xóa), để PĐT cấp giấy cho phép thi.

- SV xem lịch thi chung tại trang https://lms.hcmut.edu.vn >> Các khóa học của tôi >> Thông tin học vụ >> Lịch kiểm tra - thi: đối với các trường hợp xóa điểm hoãn thi/điểm 14 xem lịch thi chung để biết thời gian nộp đơn, môn có lịch thi trong học kỳ cần xóa hay không.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us