Đăng ký Thông tin văn bằng

 

Sinh viên đăng ký thông tin văn bằng tại MyBK >> Ứng dụng cho Sinh viên >> Đăng ký thông tin Văn bằng.

 

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại hcmut.edu.vn >> Thông báo >> PHÒNG ĐÀO TẠO >> Tổng kiểm tra văn bằng đầu vào và số hóa hồ sơ sinh viên.

 

Lưu ý

 

1) Trường hợp SV bị mất hoặc thất lạc bằng THPT, vui lòng liên hệ về Sở GD&ĐT để xin cấp lại.

 

2) Các trường hợp đăng ký Thông tin văn bằng được xác nhận tình trạng “không hợp lệ” để khai lại thông tin văn bằng SV vui lòng chọn dấu “X” góc bên trái của mã phiếu đăng ký để hủy phiếu và đăng ký lại Thông tin Văn bằng.

 

3) Trường hợp bản sao bằng THPT do Sở GD&ĐT cấp không có số hiệu, SV làm theo 1 trong các hướng dẫn sau:

- SV liên hệ về Trường THPT hoặc Sở GD&ĐT để xin thông tin số hiệu văn bằng; - - SV tra cứu số hiệu văn bằng tại cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT.

- Sau đó, SV ghi tay số hiệu văn bằng vào bản sao THPT -> SV chụp hình và đăng ký lại Thông tin Văn bằng.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us