Ứng dụng cho sinh viên tại trang mybk.hcmut.edu.vn

 1. Đăng ký môn học

 2. Đăng ký in thẻ sinh viên

 3. Đăng ký in bảng điểm

 4. Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ

 5. Đăng ký in Giấy xác nhận sinh viên

 6. Đăng ký tốt nghiệp

 7. Đăng ký phúc tra điểm bài thi cuối kỳ

 8. Đăng ký tham gia BHYT, BHTNSV

 9. Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng anh

10. Đăng ký hoãn thi cuối kỳ

11. Rút môn học

12. Thông tin văn bằng

13. Chứng chỉ Công nghệ thông tin

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ