LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 04/2023

 

 

I-                  Xét công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp (Từ 24/02/2023 đến 20/08/2023)

Công việc

 Tần suất

8g00 Thứ Năm: Phòng Đào tạo (PĐT) sẽ lấy dữ liệu (điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, ngày công tác xã hội, học phí…) để xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên (SV).

Sau 17g00 Thứ Sáu: PĐT công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp trên trang mybk.hcmut.edu.vn (Mục Tốt nghiệp).

 - Đợt 1 & Đợt 2 (*): Từ 24/02/2023 đến 07/04/2023: PĐT công bố danh sách hàng tuần.

 - Đợt 3 & Đợt 4 (*): Từ 10/04/2023 đến 20/08/2023: PĐT công bố danh sách 2 tuần/1 lần.

II-               Đăng ký tốt nghiệp

Sinh viên

 Phòng Đào tạo

 

 

 

2- SV có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp: Đăng ký tốt nghiệp tại mybk.hcmut.edu.vn  >>  Đăng ký tốt nghiệp, thanh toán lệ phí tốt nghiệp qua BKPay, sau đó nhấn xác nhận (không phải in đơn cấp bằng).

 

4- SV theo dõi thông tin xác nhận của PĐT gửi qua email SV.

 1- PĐT công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp tại trang web mybk.hcmut.edu.vn (Mục Tốt nghiệp) vào cuối tuần. Đồng thời gởi hướng dẫn đăng ký tốt nghiệp qua email SV.

 

 

 

 3- PĐT xác nhận Đơn cấp bằng qua hệ thống.

 

III-            Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

 

 

 

 

 

 

4- SV nhận GCNTNTT tại Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế vào Thứ Ba hàng tuần (sau khi đăng ký, thanh toán lệ phí tốt nghiệp và có xác nhận đã nhận của PĐT).

 1- 8g00 Thứ Sáu hàng tuần: PĐT sẽ lấy dữ liệu SV đăng ký và đã thanh toán lệ phí tốt nghiệp trước đó để chuẩn bị dữ liệu in GCNTNTT.

 2- Thứ Hai hàng tuần: PĐT tiến hành in GCNTNTT.

 3- Thứ Ba hàng tuần: PĐT chuyển GCNTNTT về Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế.

 

 

IV-             Cấp Bằng tốt nghiệp chính thức

 

 

 

 

 

 

2-  Đợt 1 và đợt 2 (*): SV nhận bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng) tại Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế sau Lễ tốt nghiệp.

 

 

 

 

 

 

4-  Đợt 3 và đợt 4 (*): SV nhận Bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng) tại PĐT (kể cả trường hợp nhận trễ của các đợt trước).

 1- Tuần đầu của tháng 03/2023 và tuần đầu của tháng 04/2023: PĐT sẽ lấy danh sách SV đã đăng ký tốt nghiệp (SV đã đăng ký, thanh toán lệ phí tốt nghiệp và có xác nhận đã nhận của PĐT) để ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, tiến hành in Bằng tốt nghiệp  đợt 1 và đợt 2. PĐT sẽ thông báo qua email SV: Kế hoạch & thời gian Lễ tốt nghiệp và trao bằng (Dự kiến Lễ tốt nghiệp vào cuối tháng 04/2023).

 

 

 3- Tuần đầu của tháng 6/2023 và tuần đầu của tháng 8/2023: PĐT lấy danh sách SV đã đăng ký tốt nghiệp (SV đã đăng ký, thanh toán lệ phí tốt nghiệp và có xác nhận đã nhận của PĐT) để ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, tiến hành in Bằng tốt nghiệp đợt 3 và đợt 4. PĐT sẽ thông báo qua email  SV mời đến  PĐT nhận bằng tốt nghiệp sau khi hoàn tất.

 

 

V-                Các lưu ý

Công việc

Sinh viên

Tóm tắt điều kiện để xét tốt nghiệp(xem chi tiết tại điều 31 Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp - Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Chương 7 Tốt nghiệp):

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

-       Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

-       Hoàn thành chương trình Giáo  dục Quốc phòng – An ninh và chương trình Giáo dục Thể chất.

-       Hoàn thành chương trình rèn luyện sinh viên theo quy định của nhà trường.

-       Đạt chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp và các chuẩn khác của nhà trường.

-       Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên.

-       Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

 

1- Xét tốt nghiệp bổ sung sau khi các điều kiện đã đạt:

- Ngoại ngữ:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ: phải đạt chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp theo quy định & tình trạng thẩm tra phải hợp lệ tại mybk.hcmut.edu.vn  >>  Nộp CCNN.

+ Anh Văn nói viết: có kết quả ĐẠT và Trung tâm ngoại ngữ phải chuyển dữ liệu ĐẠT về PĐT trước thứ 5 hàng tuần để PĐT cập nhật dữ liệu xét tốt nghiệp bổ sung.

 

- Điểm:

+ Điểm mới có kết quả phải được cập nhật tại mybk.hcmut.edu.vn  >> thông tin sinh viên >> Xem điểm.

+ Điểm tương đương phải được cập nhật tại  mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên  >>  Điểm chuyển. Nếu không thấy cập nhật thì phản hồi lại PĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - SV gởi yêu cầu xét tốt nghiệp bổ sung: ghi rõ mới đạt điều kiện gì: anh văn nói viết (có kết quả ĐẠT và Trung tâm ngoại ngữ phải chuyển dữ liệu ĐẠT về PĐT), nộp CCNN để đạt chuẩn tốt nghiệp (tình trạng thẩm tra phải “Hợp Lệ”), đủ ngày CTXH (15 ngày), bổ sung điểm, học phí…) hoặc thắc mắc, phản hồi khác tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi).

 

 

2- Cập nhật Nợ ngày công tác xã hội và học phí/lệ phí:

SV nợ ngày công tác xã hội, nợ học phí/lệ phí phải hoàn thành trước thứ 5 hàng tuần. Thứ 6 hàng tuần PĐT sẽ cập nhật lại trong danh sách tốt nghiệp.

 

 

 Sau thứ 6 hàng tuần SV mới có thể vào đăng ký tốt nghiệp, nếu đã hoàn thành nợ học phí/lệ phí, nợ ngày công tác xã hội (cập nhật đủ 15  công tác xã hội ngày trên mybk.hcmut.edu.vn >> Hoạt động ngoại khóa). Có vấn đề phát sinh thì SV vui lòng phản hồi tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi).

 

3- SV đã có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nhưng tình trạng SV “tạm dừng”, PĐT sẽ tự động ra quyết định thu nhận.

 

 - SV theo dõi tình trạng SV cập nhật tại: mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên, trạng thái chuyển sang “Đang học” thì SV mới có thể vào đăng ký tốt nghiệp.

 

 

4- SV đã có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nhưng tình trạng SV buộc thôi học”, SV nộp đơn cứu xét thu nhận lại (tự làm đơn không mẫu) để đăng ký tốt nghiệp tại PĐT.

 

 - SV theo dõi tình trạng SV cập nhật tại: mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên, trạng thái chuyển sang “Đang học” thì SV mới có thể vào đăng ký tốt nghiệp.

 

5- Đăng ký tốt nghiệp:

+ SV không đăng ký tốt nghiệp sẽ không được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời & Bằng tốt nghiệp.

+ SV đủ điều kiện tốt nghiệp cả hai ngành (Đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2)

 

 

 

+ SV đủ điều kiện tốt nghiệp ngành thứ nhất, đồng thời hoàn thành đủ điều kiện tốt nghiệp ngành phụ

Xem chi tiết tại điều 34 Đào tạo song ngành - Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Chương 8 Các quy định khác đối với SV.

 

 

 

+ SV muốn hoãn tốt nghiệp và học tiếp để cải thiện điểm và SV muốn học tiếp song ngành theo hướng bằng 2 thì KHÔNG đăng ký tốt nghiệp. SV muốn học song ngành theo hướng bằng 2 cần làm đơn học song ngành theo hướng bằng 2 gửi PĐT (cần thỏa điều kiện theo quy chế và có ý kiến đồng ý của Khoa đào tạo bằng 2).

 

 - SV phản hồi tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) đăng ký tốt nghiệp cả hai ngành và được xét cấp hai bằng cùng lúc. Hoặc SV có thể xin thôi học song ngành để chỉ được xét tốt nghiệp và cấp bằng cho ngành thứ nhất.

 - SV phản hồi tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) đăng ký tốt nghiệp ngành thứ nhất và ngành phụ và được xét cấp bằng cho ngành thứ nhất.

 - SV đăng ký tốt nghiệp tại mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký tốt nghiệp,  thanh toán lệ phí tốt nghiệp qua BKPay, sau đó nhấn xác nhận (không phải in đơn cấp bằng).

 

 

6- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

  SV phải kiểm tra kỹ các thông tin (Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, điểm Trung Bình tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp, ngành tốt nghiệp, …)  trên Danh sách dự kiến tốt nghiệp và đảm bảo không có sai sót vì các thông tin này sẽ được in trên Bằng tốt nghiệp và bảng điểm (phụ lục bằng). Vui lòng phản hồi ngay với PĐT nếu có sai sót.

 

 

7- Lễ tốt nghiệp và trao bằng:

 

 

 - SV liên hệ Văn phòng Khoa để nhận lễ phục và hướng dẫn dự Lễ tốt nghiệp; tham dự buổi tập dượt diễn ra vào trước ngày làm lễ chính thức.

 - SV dự Lễ tốt nghiệp tại Giảng đường A5, khi tham dự phải có trang phục đúng quy định.

 - Sau buổi lễ, SV nhận bằng, bảng điểm (phụ lục bằng) tại Văn phòng Khoa.

 - SV tải hình chụp trao bằng tại Lễ tốt nghiệp tại trang web mybk.hcmut.edu.vn  >>  Cựu sinh viên.

 - SV đăng ký tốt nghiệp và thanh toán lệ phí tốt nghiệp trễ sau đợt Lễ tốt nghiệp tháng 04/2023 sẽ đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 11/2023.

 

VI-             Thông tin cập nhật sau Lễ tốt nghiệp ngày 21/22-04-2023

Bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng)

 SV tra cứu tình trạng SV cập nhật tại: mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên, trạng thái chuyển sang “Tốt nghiệp”

 - Quyết định số 652 (ngày 02/3/2023) & 1103 (ngày 4/4/2023)  nhận tại Khoa đến ngày 31/05/2023. Sau thời gian trên SV (nếu chưa nhận) liên hệ PĐT (Phòng 101 nhà A1) để nhận. 

 - Quyết định số 1285 (ngày 18/04/2023) nhận trực tiếp tại PĐT (101A1)(đã thông báo mời nhận qua email SV ngày 16/05/2023).

 - Các số quyết định khác trước tháng 03/2023 (các đợt tốt nghiệp trước): nhận trực tiếp tại PĐT (101A1).

 - SV thanh toán lệ phí sau 15 g ngày 18/04/2023 đến 20/08/2023) nhận trực tiếp tại PĐT (101A1). Thời gian nhận: PĐT sẽ thông báo qua email mời SV đến nhận sau khi hoàn tất.

 

 

 

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ