Cấp giấy chứng nhận sinh viên

Để được cấp Giấy chứng nhận sinh viên với các lý do (nghĩa vụ quân sự, du học, xin học bổng, đăng ký học lại GDQP, xin việc, bổ túc hồ sơ ký túc xá, thi chứng chỉ Toeic, giảm thuế thu nhập cá nhân, gia hạn visa, bổ túc hồ sơ cho cơ quan/địa phương ...) SV phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) và có số tín chỉ tối thiểu/tối đa theo quy định học vụ để duy trì tình trạng đang học của SV, SV đăng ký theo quy trình sau:

Đăng ký tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Ứng dụng cho Sinh viên >>  Đăng ký in Giấy xác nhận sinh viên

Sau khi có trạng thái "Đã in", SV đến Văn phòng Khoa tại Cơ sở 1 hoặc PHÒNG ĐÀO TẠO tại Cơ sở 2 (do SV chọn khi đăng ký) để nhận kết quả.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us