Cấp giấy chứng nhận sinh viên

Để được cấp Giấy chứng nhận sinh viên với các lý do (nghĩa vụ quân sự, du học, xin học bổng, đăng ký học lại GDQP, xin việc, bổ túc hồ sơ ký túc xá, thi chứng chỉ Toeic, giảm thuế thu nhập cá nhân, gia hạn visa, bổ túc hồ sơ cho cơ quan/địa phương ...) SV phải có thời khóa biểu trong học kỳ, SV đăng ký theo quy trình sau:

Đăng ký tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Ứng dụng cho Sinh viên >>  Đăng ký in Giấy xác nhận sinh viên

Sau khi có trạng thái "Đã in", SV đến Văn phòng Khoa tại Cơ sở 1 hoặc PHÒNG ĐÀO TẠO tại Cơ sở 2 (do SV chọn khi đăng ký) để nhận kết quả.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ