Chuyển ngành

  • Quy trình đăng ký chuyển ngành:

 - Bạn vui lòng tải 2 mẫu đơn: Chuyển ngành & Biên bản ghi nhận trao đổi thông tin ( bao gồm 3 biên bản : GVCN, Khoa trúng tuyển, Khoa chuyển đến) tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu.

- Điền đầy đủ thông tin & có xác nhận của các bên liên quan nộp trực tiếp tại PHÒNG ĐÀO TẠO  hoặc qua BKSI.

  • Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định tại trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Quy chế - quy định >> Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất >> Điều 35.3 chuyển ngành.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us