Chuyển ngành

  • Quy trình đăng ký chuyển ngành:

 - Bạn vui lòng tải 2 mẫu đơn: Chuyển ngành & Biên bản ghi nhận trao đổi thông tin ( bao gồm 3 biên bản : GVCN, Khoa trúng tuyển, Khoa chuyển đến) tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu.

- Điền đầy đủ thông tin & có xác nhận của các bên liên quan nộp trực tiếp tại PHÒNG ĐÀO TẠO  hoặc qua BKSI.

  • Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định tại trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Quy chế - quy định >> Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất >> Điều 35.3 chuyển ngành.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ