In bảng điểm (SV chưa tốt nghiệp)

Đăng ký tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Ứng dụng cho Sinh viên >>  Đăng ký in bảng điểm.

Thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

Sinh viên đăng nhập lại chương trình đăng ký in bảng điểm để xem ngày hẹn nhận bảng điểm.

Sau khi có trạng thái "Đã in xong" (hoặc đến ngày hẹn), SV đến PHÒNG ĐÀO TẠO (tại cơ sở đã đăng ký), xuất trình Thẻ sinh viên và nhận bảng điểm.

Lưu ý:

  • SV đang học có thể đăng ký in Bảng điểm (gồm kết quả học tập của tất cả các học kỳ tính đến hiện tại) hoặc Giấy xác nhận điểm trung bình học kỳ (không bao gồm kết quả các môn học).

SV đã nghỉ học hoặc tốt nghiệp thì liên hệ trực tiếp PHÒNG ĐÀO TẠO (Cơ sở 1) để đăng ký.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us