In bảng điểm (SV chưa tốt nghiệp)

Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký in bảng điểm

Thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

Sinh viên đăng nhập truy cập lại chương trình đăng ký in bảng điểm để xem ngày hẹn nhận bảng điểm.

Sau khi có trạng thái "Đã in xong" (hoặc đến ngày hẹn), SV đến Phòng Đào tạo (tại cơ sở đã đăng ký), xuất trình Thẻ sinh viên và nhận bảng điểm.

Lưu ý:

SV đang học có thể đăng ký in Bảng điểm (gồm kết quả học tập của tất cả các học kỳ tính đến hiện tại) hoặc Giấy xác nhận điểm trung bình học kỳ (không bao gồm kết quả các môn học).

SV đã nghỉ học thì liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (Cơ sở 1).

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ