In bảng điểm (SV chưa tốt nghiệp)

Đăng ký tại mybk.hcmut.edu.vn (MyBK) >> Ứng dụng cho Sinh viên >>  Đăng ký in bảng điểm.

 

Thanh toán tiền tại MyBK >> BKPay

 

Sinh viên đăng nhập lại chương trình đăng ký in bảng điểm để xem ngày hẹn nhận bảng điểm.

 

Sau khi có trạng thái "Đã in xong" (hoặc đến ngày hẹn), SV đến PHÒNG ĐÀO TẠO (tại Cơ sở đã đăng ký), xuất trình Thẻ sinh viên và nhận bảng điểm.

 

Lưu ý:

  • SV đang học có thể đăng ký in Bảng điểm (gồm kết quả học tập của tất cả các học kỳ tính đến hiện tại) hoặc Giấy xác nhận điểm trung bình học kỳ (không bao gồm kết quả các môn học).
  • SV đã nghỉ học hoặc tốt nghiệp thì liên hệ trực tiếp PHÒNG ĐÀO TẠO (Cơ sở Lý Thường Kiệt 101A1) để đăng ký trực tiếp.

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ