Tạm dừng học

 • Quy trình:                                                                                                                                  

  • Bước 1: Tải mẫu đơn “Tạm dừng” tại MyBK >> BKSI >> Biểu mẫu.
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin nộp tại MyBK >> BKSI >> Tiêu đề: TẠM DỪNG HỌC. 
  • Thời gian nộp đơn tạm dừng: trong 4 tuần đầu của học kỳ.   
  • Riêng SV chương trình Tiếng Anh, chương trình Tiên tiến, chương trình Quốc tế/Liên kết quốc tế, chương trình Nhật Bản, chương trình định hướng Nhật Bản theo thông báo/hướng dẫn từ Văn phòng Đào tạo quốc tế.
 • Nhà Trường sẽ gởi Quyết định tạm dừng học qua email SV hoặc theo lịch hẹn. Sau khi có quyết định, tình trạng “TẠM DỪNG” sẽ được cập nhật tại MyBK/app >> Xem thông tin và hồ sơ sinh viên >> Tình trạng/Quyết định

 • Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 32 Nghỉ học tạm thời, thôi học.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us