Tạm dừng học

-   Tải Phiếu đăng ký tạm dừng học (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin, nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.

   -   Nhận Quyết định tạm dừng học tại Phòng đào tạo theo lịch hẹn. Sau khi có quyết định tình trạng TẠM DỪNG sẽ được cập nhật tại Mybk>> Thông tin sinh viên>> Tình trạng sinh viên

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ