Thôi học

- Tải Phiếu đăng ký thôi học (tại mybk.hcmut.edu.vn (MyBK) >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu), điền đầy đủ thông tin, nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI. Riêng SV chương trình Tiếng Anh, chương trình Tiên tiến, chương trình Quốc tế/Liên kết quốc tế, chương trình Nhật Bản, chương trình định hướng Nhật Bản theo thông báo/hướng dẫn từ Văn phòng Đào tạo quốc tế.

- Nhà Trường sẽ gởi Quyết định tạm dừng học qua email SV hoặc lịch hẹn. Sau khi có quyết định tình trạng “THÔI HỌC” sẽ được cập nhật tại MyBK/app >> Xem thông tin và hồ sơ sinh viên >> Tình trạng/Quyết định.

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 32 Nghỉ học tạm thời, thôi học.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us