Thôi học

- Tải Phiếu đăng ký thôi học (tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu), điền đầy đủ thông tin, nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.

- PHÒNG ĐÀO TẠO sẽ Quyết định tạm dừng học qua email hoặc BKSI. Sau khi có quyết định tình trạng “THÔI HỌC” sẽ được cập nhật tại Mybk>> Thông tin sinh viên>> Tình trạng sinh viên.

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 32 Nghỉ học tạm thời, thôi học.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ