Thôi học

     -   Tải Phiếu đăng ký thôi học (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin, nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.

     -  Nhận Quyết định thôi học tại Phòng đào tạo theo lịch hẹn. Sau khi có quyết định tình trạng THÔI HỌC sẽ được cập nhật tại Mybk>> Thông tin sinh viên>> Tình trạng sinh viên

Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định: Điều 24 Nghỉ học tạm thời, thôi học  tại Quyết định ban hành Quy định chung về học vụ và đào tạo (số 2931 ngày 10/9/21)

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ