Cấp lại thẻ sinh viên

Vào myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký in Thẻ sinh viên

Thanh toán tiền tại myBK  >> BKPay

Sau khi có trạng thái "Đã in", SV đến Phòng Đào tạo (tại cơ sở đã đăng ký) để nhận thẻ.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ