Chuyển sang Vừa Làm Vừa Học

  • TảiPhiếu đề nghị chuyển sang VLVH (tại trang web trường (hcmut.edu.vn) >> Biểu mẫu >> Phòng Đào tạo, điền đầy đủ thông tin, nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.

Nhận Quyết định chuyển sang VLVH tại Phòng đào tạo theo lịch hẹn. Sau khi có quyết định tình trạng CHUYỂN SANG VLVH sẽ được cập nhật tại Mybk>> Thông tin sinh viên>> Tình trạng sinh viên

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ