LỊCH TRÌNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 04/2024 HỆ CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC, BẰNG 2

LỊCH TRÌNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 04/2024

HỆ CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC, BẰNG 2 

I- Xét công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp (Từ 23/02/2024 đến 19/07/2024)

Công việc

Tần suất

10g00 Thứ Ba: Phòng Đào tạo (PĐT) sẽ lấy dữ liệu (Điểm, Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp, ngày Công tác xã hội, Học phí…) để xét tốt nghiệp cho sinh viên (SV). Lịch trình các mốc thời gian cập nhật dữ liệu để xét tốt nghiệp chi tiết tại đây.

Sau 17g00 Thứ Sáu: PĐT công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp tại mybk.hcmut.edu.vn (MyBk) >> Mục Tốt nghiệp.

 

- Đợt 1 & Đợt 2 (*): Từ 23/02/2024 đến 05/04/2024: PĐT công bố danh sách hàng tuần.

- Đợt 3 & Đợt 4 (*): Từ 12/04/2024 đến 19/07/2024: PĐT công bố danh sách 2 tuần/1 lần.

II- Đăng ký tốt nghiệp

Sinh viên

Phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

2- SV có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp: Đăng ký tốt nghiệp tại MyBk >>  Đăng ký tốt nghiệp, Thanh toán lệ phí tốt nghiệp qua BKPay, sau đó nhấn xác nhận (không phải in đơn cấp bằng).

 

4- SV theo dõi thông tin xác nhận “Đơn cấp bằng” tại MyBk >> Đăng ký tốt nghiệp >> Mục 4: Nộp đơn tốt nghiệp, tình trạng đăng ký “Đã xử lý”.

Lưu ý: SV cập nhật Hình đúng quy định, nếu cập nhật không hợp lệ hoặc không cập nhật hình. PĐT sẽ không xác nhận “Đơn cấp bằng” trên hệ thống, tình trạng đăng ký “Không xử lý vì ảnh mờ hoặc ảnh không đúng quy cách”.

 

1- PĐT công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp tại MyBk >> Đăng ký tốt nghiệp vào cuối tuần. Đồng thời gởi hướng dẫn đăng ký tốt nghiệp qua email SV.

+ SV muốn hoãn tốt nghiệp, học tiếp để cải thiện điểm hoặc SV muốn học tiếp song ngành theo hướng bằng 2,…, thì KHÔNG đăng ký tốt nghiệp.

 

 

 

3- PĐT xác nhận “Đơn cấp bằng” qua hệ thống.

 

 

III- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (GCNTNTT)

 

 

 

 

 

 

 

 

4- SV nhận GCNTNTT tại Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế vào Chiều thứ  6 hàng tuần, sau khi đăng ký, thanh toán lệ phí tốt nghiệp và tình trạng đăng ký tốt nghiệp “Đã xử lý” tại MyBk >> Đăng ký tốt nghiệp >> Mục 4: Nộp đơn xét tốt nghiệp.

 

1- 8g00 Thứ 4 hàng tuần: PĐT sẽ lấy dữ liệu SV đăng ký và đã thanh toán lệ phí tốt nghiệp trước đó để chuẩn bị dữ liệu in GCNTNTT.

2- Thứ 5 hàng tuần: PĐT tiến hành in GCNTNTT.

3- Thứ 6 hàng tuần: PĐT chuyển GCNTNTT về Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế.

Lưu ý: bắt đầu từ ngày 26/04/2024 GCNTNTT sẽ được in 2 tuần/ 1 lần.

 

IV- Cấp Bằng tốt nghiệp chính thức

 

 

 

 

 

 

 

2-  Đợt 1 và đợt 2 (*): SV nhận bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng) tại Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế sau Lễ tốt nghiệp & trao bằng (hoặc theo thông báo của từng Đơn vị phụ trách).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-  Đợt 3 và đợt 4 (*): SV nhận Bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng) tại PĐT (kể cả trường hợp nhận trễ của các đợt trước).

 

1- Tuần đầu của tháng 03/2024, và trước 16 giờ ngày 04/04/2024: PĐT sẽ lấy danh sách SV đã đăng ký tốt nghiệp (SV đã đăng ký, thanh toán lệ phí tốt nghiệp và tình trạng đăng ký tốt nghiệp “Đã xử lý” tại MyBk >> Đăng ký tốt nghiệp >> Mục 4: Nộp đơn xét tốt nghiệp) để ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, tiến hành in Bằng tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2.

PĐT sẽ thông báo qua email SV: Kế hoạch & thời gian Lễ tốt nghiệp (Dự kiến từ ngày 26 - 28 tháng 04/2024).

 

 

 

3- Từ 16 giờ ngày 04/04/2024 đến 16 giờ ngày 17/04/2024: PĐT lấy danh sách SV đã đăng ký tốt nghiệp (SV đã đăng ký, thanh toán lệ phí tốt nghiệp và tình trạng đăng ký tốt nghiệp “Đã xử lý” tại MyBk >> Đăng ký tốt nghiệp >> Mục 4: Nộp đơn xét tốt nghiệp) để ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, tiến hành in Bằng tốt nghiệp đợt 3. PĐT sẽ thông báo qua email SV mời đến PĐT nhận bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng) sau khi hoàn tất. Các SV trong danh sách này sẽ được dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng. PĐT sẽ thông báo qua email SV: Kế hoạch & thời gian Lễ tốt nghiệp (Dự kiến từ ngày 26 - 28 tháng 04/2024).

4- Tuần đầu của tháng 06/2024 & tuần đầu của tháng 08/2024: PĐT lấy danh sách SV đã đăng ký tốt nghiệp (SV đã đăng ký, thanh toán lệ phí tốt nghiệp và tình trạng đăng ký tốt nghiệp “Đã xử lý” tại MyBk >> Đăng ký tốt nghiệp >> Mục 4: Nộp đơn xét tốt nghiệp) để ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, tiến hành in Bằng tốt nghiệp đợt 4. PĐT sẽ thông báo qua email SV mời đến PĐT nhận bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng) sau khi hoàn tất.

 

 

 

V- Các lưu ý

Công việc

Sinh viên

1- Xét tốt nghiệp bổ sung sau khi các điều kiện đã đạt:

- Ngoại ngữ:

+ Nộp Chứng chỉ ngoại ngữ: phải đạt chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp theo quy định & tình trạng thẩm tra “Hợp Lệ” tại MyBk >> Nộp CCNN. Lịch trình các mốc thời gian cập nhật dữ liệu để xét tốt nghiệp chi tiết tại đây.

Xem chi tiết tại Phụ lục 7: Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt/ 1. Chuẩn ngoại ngữ từng năm; 2. Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp; 3. Quy đổi các bằng cấp & CCNN; 4. Nguyên tắc xét miễn các học phần tiếng Anh và các chuẩn ngoại ngữ - Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất.

+ Anh Văn nói viết: có kết quả ĐẠT và Trung tâm ngoại ngữ phải chuyển dữ liệu ĐẠT về PĐT trước thứ 5 hàng tuần để PĐT cập nhật dữ liệu xét tốt nghiệp bổ sung công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp bổ sung sau 17 giờ thứ 6 tuần tiếp theo.

 

- Điểm:

+ Điểm mới có kết quả phải được cập nhật tại MyBk >> Thông tin sinh viên >> Xem điểm.

+ Điểm tương đương phải được cập nhật tại MyBk >> Thông tin sinh viên >> Điểm chuyển.

Lịch trình các mốc thời gian cập nhật dữ liệu để xét tốt nghiệp chi tiết tại đây.

+ Nếu không thấy cập nhật thì phản hồi lại PĐT tại MyBk >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) mục Tốt nghiệp.

 

 

- SV gởi yêu cầu xét tốt nghiệp bổ sung: ghi rõ mới đạt điều kiện gì: Anh văn nói viết (có kết quả ĐẠT và Trung tâm ngoại ngữ phải chuyển dữ liệu ĐẠT về PĐT), nộp CCNN để đạt chuẩn tốt nghiệp (tình trạng thẩm tra phải “Hợp Lệ”), đủ ngày CTXH (15 ngày), bổ sung điểm, học phí… ; hoặc thắc mắc, phản hồi khác tại MyBk >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) mục Tốt nghiệp.

+ SV muốn hoãn tốt nghiệp, học tiếp để cải thiện điểm hoặc SV muốn học tiếp song ngành theo hướng bằng 2,…, thì KHÔNG đăng ký tốt nghiệp.

 

2-Tóm tắt điều kiện để xét và công nhận tốt nghiệp

(Xem chi tiết tại điều 31 Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp - Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Chương 7 Tốt nghiệp):

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

-       Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

-       Hoàn thành chương trình Giáo  dục Quốc phòng – An ninh và chương trình Giáo dục Thể chất.

-       Hoàn thành chương trình rèn luyện sinh viên theo quy định của nhà trường.

-       Đạt chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp và các chuẩn khác của nhà trường.

-       Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên.

-       Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

 

Đối với SV học theo chương trình đào tạo từ khóa 2019:

- SV vui lòng tự kiểm tra trước điểm cập nhật theo Chương trình đào tạo, các điều kiện tốt nghiệp tại mybk.hcmut.edu.vn/app/ >> Kết quả học tập.

- Lưu ý: Mặc dù dữ liệu tại MyBk >> Thông tin sinh viên >> Xem điểm/Điểm chuyển đã được cập nhât, Nhưng dữ liệu tại mybk.hcmut.edu.vn/app/ >> Kết quả học tập chưa có, Dữ liệu này sẽ được cập nhật theo Lịch trình các mốc thời gian cập nhật dữ liệu để xét tốt nghiệp chi tiết tại đây.

+ Bước 1: 10g00 thứ Ba sẽ lấy tất cả dữ liệu phát sinh (điểm, chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp, ngày công tác xã hội,…) của SV tại MyBk >> Thông tin sinh viên >> Xem điểm/Điểm chuyển.

Tại mybk.hcmut.edu.vn/app/ >> Kết quả học tập sẽ ghi rõ “Thời gian cập nhật điểm”.

 + Bước 2: Chạy đồng bộ dữ liệu để cập nhật  điểm theo Chương trình đào tạo, các điều kiện tốt nghiệp tại mybk.hcmut.edu.vn/app/ >> Kết quả học tập trước 17g00 thứ Sáu hàng tuần.

Tại mybk.hcmut.edu.vn/app/ >> Kết quả học tập sẽ ghi rõ “Thời gian cập nhật xét hoàn thành CTĐT”.

+ Bước 3: Sau 17g00 thứ Sáu PĐT công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp tại MyBk (Mục Tốt nghiệp).

 

 

3- Cập nhật Nợ ngày công tác xã hội và học phí/lệ phí:

SV nợ ngày công tác xã hội, nợ học phí/lệ phí phải hoàn thành trước thứ 3 hàng tuần. Thứ 6 hàng tuần PĐT sẽ cập nhật lại trong danh sách tốt nghiệp theo Lịch trình các mốc thời gian cập nhật dữ liệu để xét tốt nghiệp chi tiết tại đây.

 

Sau thứ 6 hàng tuần SV mới có thể vào đăng ký tốt nghiệp, nếu đã hoàn thành nợ học phí/lệ phí, nợ ngày công tác xã hội (cập nhật đủ 15 ngày công tác xã hội ngày tại MyBk >> Hoạt động ngoại khóa). Có vấn đề phát sinh thì SV vui lòng phản hồi tại MyBk >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) mục Tốt nghiệp.

 

 

4- SV đã có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nhưng tình trạng SV “Tạm dừng/Xóa tên vì SV không đăng ký môn học”, PĐT sẽ tự động ra quyết định thu nhận.

SV theo dõi tình trạng SV cập nhật tại: MyBk >> Thông tin sinh viên, trạng thái chuyển sang “Đang học” thì SV mới có thể vào đăng ký tốt nghiệp tại MyBk >> Đăng ký tốt nghiệp.

 

5- SV đã có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nhưng tình trạng SV “Buộc thôi học/nghỉ học/xóa tên”, SV nộp đơn cứu xét thu nhận lại (tự làm đơn không mẫu) để đăng ký tốt nghiệp tại PĐT (Cơ sở Lý Thường Kiệt 101A1) hoặc tại MyBk >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) mục Tốt nghiệp.

- SV theo dõi tình trạng SV cập nhật tại: MyBk  >> Thông tin sinh viên, trạng thái chuyển sang “Đang học” thì SV mới có thể vào đăng ký tốt nghiệp tại MyBk >> Đăng ký tốt nghiệp.

6- Đào tạo song ngành:

+ SV đủ điều kiện tốt nghiệp cả hai ngành (Ngành thứ 1 + Đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2).

 

 

+ SV đủ điều kiện tốt nghiệp ngành thứ nhất, đồng thời hoàn thành đủ điều kiện tốt nghiệp ngành phụ.

 

 

+ SV muốn hoãn tốt nghiệp, học tiếp để cải thiện điểm hoặc SV muốn học tiếp song ngành theo hướng bằng 2 … thì KHÔNG đăng ký tốt nghiệp.

Xem chi tiết tại điều 34 Đào tạo song ngành - Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Chương 8 Các quy định khác đối với SV.

 

 

- SV phản hồi tại MyBk >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) mục Tốt nghiệp gởi yêu cầu đăng ký tốt nghiệp cả hai ngành và được xét cấp hai bằng cùng lúc.

 

- SV phản hồi tại MyBk >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) mục Tốt nghiệp gởi yêu cầu đăng ký tốt nghiệp ngành thứ nhất và ngành phụ và được xét cấp bằng tốt nghiệp cho ngành thứ nhất.

 

 

 

 

7- Đăng ký tốt nghiệp trường hợp đã có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp:

+ SV không đăng ký tốt nghiệp sẽ không được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời & Bằng tốt nghiệp.

 

- SV đăng ký tốt nghiệp tại MyBk >> Đăng ký tốt nghiệp, Thanh toán lệ phí tốt nghiệp qua BKPay, sau đó nhấn xác nhận (không phải in đơn cấp bằng).

- Trường hợp SV đã thanh toán lệ phí tốt nghiệp 95.000 có nghĩa SV đã hoàn tất thủ tục đăng ký nghiệp và được cấp GCNTNTT. Lưu ý: Do PĐT cập nhật dữ liệu cho đợt mới, nên  khi SV xem thông tin tại MyBk >> Đăng ký tốt nghiệp >> Mục 4: Nộp đơn tốt nghiệp, tình trạng “Không tìm thấy thông tin trong danh sách tốt nghiệp dự kiến”.

 

8- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

 

SV kiểm tra chính xác các thông tin: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, Điểm Trung Bình tốt nghiệp, Xếp loại tốt nghiệp, Ngành tốt nghiệp,…) theo dữ liệu tốt nghiệp được công bố tại MyBk (Mục Tốt nghiệp). Các thông tin này sẽ được in trên Bằng tốt nghiệp và bảng điểm (phụ lục bằng). Vui lòng phản hồi ngay với PĐT nếu có sai sót.

 

 

9- Lễ tốt nghiệp và trao bằng:

 

- SV liên hệ Văn phòng Khoa để nhận lễ phục và hướng dẫn dự Lễ tốt nghiệp; tham dự buổi tập dượt diễn ra vào trước ngày làm lễ chính thức (hoặc theo thông báo của từng Đơn vị phụ trách).

- SV dự Lễ tốt nghiệp tại Giảng đường A5, khi tham dự phải có trang phục đúng quy định.

- Sau buổi lễ, SV nhận bằng, bảng điểm (phụ lục bằng) tại Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế (hoặc theo thông báo của từng Đơn vị phụ trách).

- SV tải hình chụp trao bằng tại Lễ tốt nghiệp tại MyBk >>  Cựu sinh viên.

- SV đăng ký tốt nghiệp và thanh toán lệ phí tốt nghiệp trễ sau đợt Lễ tốt nghiệp tháng 04/2024 sẽ đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 11/2024.

 

VI- Thông tin cập nhật sau Lễ tốt nghiệp dự kiến ngày 26 - 28/04/2024

Bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng)

  • Trường hợp SV đã thanh toán lệ phí tốt nghiệp 95.000 có nghĩa SV đã hoàn tất thủ tục đăng ký nghiệp và được cấp GCNTNTT. Lưu ý: Do PĐT cập nhật dữ liệu cho đợt mới, nên  khi SV xem thông tin tại MyBk >> Đăng ký tốt nghiệp >> Mục 4: Nộp đơn tốt nghiệp, tình trạng “Không tìm thấy thông tin trong danh sách tốt nghiệp dự kiến”.
  • SV tra cứu tình trạng SV cập nhật tại: MyBK >> Thông tin sinh viên, trạng thái chuyển sang “Tốt nghiệp”
  • Quyết định số 888 (ngày 15/03/2024), Quyết định số 1215 (ngày 9/04/2024) & 1072 (ngày 02/4/2024) nhận tại Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế sau Lễ tốt nghiệp (hoặc theo Lịch trình chi tiết của Khoa/Đơn vị). 
  •  Quyết định số 5692 (ngày 26/12/2023), Quyết định số 302 (ngày 18/1/2024) nhận trực tiếp tại PĐT (101A1) (đã thông báo mời nhận qua email SV) & 5742 (27/12/2023) - Hệ Vừa làm vừa học nhận trực tiếp tại PĐT (201A4) (đã thông báo mời nhận qua email SV).

    -  

 

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ