LỊCH TRÌNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 11/2023 HỆ CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC, BẰNG 2

 

 I- Xét công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp (Từ 21/07/2023 đến 29/12/2023)

 Công việc

 Tần suất

 

 10g00 Thứ Ba: Phòng Đào tạo (PĐT) sẽ lấy dữ liệu (điểm, chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp, ngày công tác xã hội, học phí…) để xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên (SV). Lịch trình các mốc thời gian cập nhật dữ liệu để xét tốt nghiệp chi tiết tại đây.

 Sau 17g00 Thứ Sáu: PĐT công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp trên trang mybk.hcmut.edu.vn (Mục Tốt nghiệp).

 

 - Đợt 1 & Đợt 2 (*): Từ 21/07/2023 đến 03/11/2023: PĐT công bố danh sách hàng tuần.

 - Đợt 3 & Đợt 4 (*): Từ 07/11/2023 đến 29/12/2023: PĐT công  bố danh sách 2 tuần/1 lần.

 II- Đăng ký tốt nghiệp

 Sinh viên

 Phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

2- SV có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp: Đăng ký tốt nghiệp tại mybk.hcmut.edu.vn >>  Đăng ký tốt nghiệp, Thanh toán lệ phí tốt nghiệp qua BKPay, sau đó nhấn xác nhận (không phải in đơn cấp bằng).

 

  4- SV theo dõi thông tin xác nhận Đơn cấp bằng của PĐT gửi qua email SV.

Lưu ý: SV cập nhật hình đúng quy định. Nếu cập nhật không hợp lê hoặc không cập nhật hình. PĐT sẽ không xác nhận “Đơn cấp bằng” trên hệ thống.

 1- PĐT công bố SV dự kiến tốt nghiệp tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký tốt nghiệp vào cuối tuần. Đồng thời gởi hướng dẫn đăng ký tốt nghiệp qua email SV.

 + SV muốn hoãn tốt nghiệp và học tiếp để cải thiện điểm và SV muốn học tiếp song ngành theo hướng bằng 2 thì KHÔNG đăng ký tốt nghiệp.

 

 

 

  3- PĐT xác nhận Đơn cấp bằng qua hệ thống.

 

 III- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

 

 

 

 

 

 

 4- SV nhận GCNTNTT tại Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế vào Chiều thứ 6 hàng tuần (sau khi đăng ký, thanh toán lệ phí tốt nghiệp và có xác nhận đơn cấp bằng của PĐT).

 1- 8g00 Thứ 4 hàng tuần: PĐT sẽ lấy dữ liệu SV đăng ký và đã thanh toán lệ phí tốt nghiệp trước đó để chuẩn bị dữ liệu in GCNTNTT.

 2- Thứ 5 hàng tuần: PĐT tiến hành in GCNTNTT.

 3- Thứ 6 hàng tuần: PĐT chuyển GCNTNTT về Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế.

 

 

 IV- Cấp Bằng tốt nghiệp chính thức

 

 

 

 

 2-  Đợt 1 và đợt 2 (*): SV nhận bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng) tại Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế sau Lễ tốt nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-  Đợt 3 và đợt 4 (*): SV nhận Bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng) tại PĐT (kể cả trường hợp nhận trễ của các đợt trước).

 1- Tuần đầu của tháng 08 và trước 16 giờ ngày 02/11/2023: PĐT sẽ lấy danh sách SV đã đăng ký tốt nghiệp (SV đã đăng ký, thanh toán lệ phí tốt nghiệp và có xác nhận  đơn cấp bằng của PĐT) để ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, tiến hành in Bằng tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2. PĐT sẽ thông báo qua email SV: Kế hoạch & thời gian Lễ tốt nghiệp và trao bằng (Dự kiến Lễ tốt nghiệp từ ngày 24 - 26 tháng 11/2023).

 

 

 

3- Từ 16 giờ ngày 02/11/2023 đến 16 giờ ngày 15/11/2023: PĐT lấy danh sách SV đã đăng ký tốt nghiệp (SV đã đăng ký, thanh toán lệ phí tốt nghiệp và có xác nhận đơn cấp bằng của PĐT) để ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, tiến hành in Bằng tốt nghiệp đợt 3. PĐT sẽ thông báo qua email SV mời đến PĐT nhận bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng) sau khi hoàn tất. Các SV trong danh sách này sẽ được dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng. PĐT sẽ thông báo qua email SV: Kế hoạch & thời gian Lễ tốt nghiệp và trao bằng (Dự kiến Lễ tốt nghiệp từ ngày 24 - 26 tháng 11/2023)

 

4- Tuần đầu của tháng 01/2024: PĐT lấy danh sách SV đã đăng ký tốt nghiệp (SV đã đăng ký, thanh toán lệ phí tốt nghiệp và có xác nhận đơn cấp bằng của PĐT) để ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, tiến hành in Bằng tốt nghiệp đợt 4. PĐT sẽ thông báo qua email SV mời đến PĐT nhận bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng) sau khi hoàn tất.

 

 

 V- Các lưu ý

 Công việc

 Sinh viên

 

 1- Xét tốt nghiệp bổ sung sau khi các điều kiện đã đạt:

- Ngoại ngữ:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ: phải đạt chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp theo quy định & tình trạng thẩm tra phải hợp lệ tại mybk.hcmut.edu.vn  >>  Nộp CCNN.   Lịch trình các mốc thời gian cập nhật dữ liệu để xét tốt nghiệp chi tiết tại đây.

+ Anh Văn nói viết: có kết quả ĐẠT và Trung tâm ngoại ngữ phải chuyển dữ liệu ĐẠT về PĐT trước thứ 5 hàng tuần để PĐT cập nhật dữ liệu xét tốt nghiệp bổ sung công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp bổ sung sau 17 giờ thứ 6 tuần tiếp theo.

 

- Điểm:

+ Điểm mới có kết quả phải được cập nhật tại mybk.hcmut.edu.vn  >> thông tin sinh viên >> Xem điểm.

+ Điểm tương đương phải được cập nhật tại  mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên  >>  Điểm chuyển. Lịch trình các mốc thời gian cập nhật dữ liệu để xét tốt nghiệp chi tiết tại đây.

+ Nếu không thấy cập nhật thì phản hồi lại PĐT.

 

 

- SV gởi yêu cầu xét tốt nghiệp bổ sung: ghi rõ mới đạt điều kiện gì: anh văn nói viết (có kết quả ĐẠT và Trung tâm ngoại ngữ phải chuyển dữ liệu ĐẠT về PĐT), nộp CCNN để đạt chuẩn tốt nghiệp (tình trạng thẩm tra phải “Hợp Lệ”), đủ ngày CTXH (15 ngày), bổ sung điểm, học phí…) hoặc thắc mắc, phản hồi khác tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) mục Tốt nghiệp.

+ SV muốn hoãn tốt nghiệp và học tiếp để cải thiện điểm và SV muốn học tiếp song ngành theo hướng bằng 2 thì KHÔNG đăng ký tốt nghiệp. 

 2-Tóm tắt điều kiện để xét và công nhận tốt nghiệp

(Xem chi tiết tại điều 31 Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp - Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Chương 7 Tốt nghiệp):

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

-       Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

-       Hoàn thành chương trình Giáo  dục Quốc phòng – An ninh và chương trình Giáo dục Thể chất.

-       Hoàn thành chương trình rèn luyện sinh viên theo quy định của nhà trường.

-       Đạt chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp và các chuẩn khác của nhà trường.

-       Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên.

-       Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

 Đối với SV học theo chương trình đào tạo của khóa 2019:

- SV vui lòng tự kiểm tra trước điểm cập nhật theo Chương trình đào tạo, các điều kiện tốt nghiệp tại mybk.hcmut.edu.vn/app/ >> Kết quả học tập.

- Lưu ý: Mặc dù dữ liệu tại mybk.hcmut.edu.vn  >> Thông tin sinh viên >> Xem điểm/Điểm chuyển đã được cập nhât, Nhưng dữ liệu tại mybk.hcmut.edu.vn/app/ >> Kết quả học tập chưa có, Dữ liệu này sẽ được cập nhât theo Lịch trình các mốc thời gian cập nhật dữ liệu để xét tốt nghiệp chi tiết tại đây.

+ Bước 1: 10g00 thứ Ba sẽ lấy tất cả dữ liệu phát sinh (điểm, chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp, ngày công tác xã hội,…) của SV tại trang mybk.hcmut.edu.vn  >> Thông tin sinh viên >> Xem điểm/Điểm chuyển

Tại mybk.hcmut.edu.vn/app/ >> Kết quả học tập sẽ ghi rõ “Thời gian cập nhật điểm”

 + Bước 2: Chạy đồng bộ dữ liệu để cập nhật  điểm theo Chương trình đào tạo, các điều kiện tốt nghiệp tại mybk.hcmut.edu.vn/app/ >> Kết quả học tập trước 17g00 thứ Sáu.

Tại mybk.hcmut.edu.vn/app/ >> Kết quả học tập sẽ ghi rõ “Thời gian cập nhật xét hoàn thành CTĐT”

+ Bước 3: Sau 17g00 thứ Sáu PĐT công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp trên trang mybk.hcmut.edu.vn (Mục Tốt nghiệp).

 

 2- Cập nhật Nợ ngày công tác xã hội và học  phí/lệ phí:

SV nợ ngày công tác xã hội, nợ học phí/lệ phí phải hoàn thành trước thứ 3 hàng tuần. Thứ 6 hàng tuần PĐT sẽ cập nhật lại trong danh sách tốt nghiệp theo Lịch trình các mốc thời gian cập nhật dữ liệu để xét tốt nghiệp chi tiết tại đây.

 

 Sau thứ 6 hàng tuần SV mới có thể vào đăng ký tốt nghiệp, nếu đã hoàn thành nợ học phí/lệ phí, nợ ngày công tác xã hội (cập nhật đủ 15 công tác xã hội ngày trên mybk.hcmut.edu.vn >> Hoạt động ngoại khóa). Có vấn đề phát sinh thì SV vui lòng phản hồi tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) mục Tốt nghiệp.

 

 3- SV đã có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nhưng tình trạng SV “tạm dừng”, PĐT sẽ tự động ra quyết định thu nhận.

 

 SV theo dõi tình trạng SV cập nhật tại: mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên, trạng thái chuyển sang “Đang học” thì SV mới có thể vào đăng ký tốt nghiệp tại mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký tốt nghiệp.

 

 

 4- SV đã có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nhưng tình trạng SV buộc thôi học/nghỉ học/xóa tên”, SV nộp đơn cứu xét thu nhận lại (tự làm đơn không mẫu) để đăng ký tốt nghiệp tại PĐT.

 

 - SV theo dõi tình trạng SV cập nhật tại: mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên, trạng thái chuyển sang “Đang học” thì SV mới có thể vào đăng ký tốt nghiệp tại mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký tốt nghiệp.

 

 5- Đào tạo song ngành:

+ SV đủ điều kiện tốt nghiệp cả hai ngành (Đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2)

 

 

+ SV đủ điều kiện tốt nghiệp ngành thứ nhất, đồng thời hoàn thành đủ điều kiện tốt nghiệp ngành phụ

 

+ SV muốn hoãn tốt nghiệp và học tiếp để cải thiện điểm và SV muốn học tiếp song ngành theo hướng bằng 2 thì KHÔNG đăng ký tốt nghiệp.

Xem chi tiết tại điều 34 Đào tạo song ngành - Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Chương 8 Các quy định khác đối với SV.

 

- SV phản hồi tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) mục Tốt nghiệp gởi yêu cầu đăng ký tốt nghiệp cả hai ngành và được xét cấp hai bằng cùng lúc.

 

- SV phản hồi tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi) mục Tốt nghiệp gởi yêu cầu đăng ký tốt nghiệp ngành thứ nhất và ngành phụ và được xét cấp bằng tốt nghiệp cho ngành thứ nhất.

 

 

 

 

 6- Đăng ký tốt nghiệp trường hợp đã có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp:

+ SV không đăng ký tốt nghiệp sẽ không được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời & Bằng tốt nghiệp.

 

- SV đăng ký tốt nghiệp tại mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký tốt nghiệp Thanh toán lệ phí tốt nghiệp qua BKPay, sau đó nhấn xác nhận (không phải in đơn cấp bằng).

- Trường hợp SV đã thanh toán lệ phí tốt nghiệp 95.000 có nghĩa là SV đã hoàn tất thủ tục khai thông tin tốt nghiệp và được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Nên SV không cần thắc mắc khi vào trang mybk.hcmut.edu.vn (Mục Đăng ký tốt nghiệp) “Tình trạng: không tìm thấy thông tin trong danh sách tốt nghiệp dự kiến” do hiện tại PĐT cập nhật dữ liệu cho đợt mới.

 7- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

- SV phải kiểm tra kỹ các thông tin: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, Điểm Trung Bình tốt nghiệp, Xếp loại tốt nghiệp, Ngành tốt nghiệp,…)  trên Danh sách dự kiến tốt nghiệp được công bố tại trang mybk.hcmut.edu.vn (Mục Tốt nghiệp)  và đảm bảo không có sai sót vì các thông tin này sẽ được in trên Bằng tốt nghiệp và bảng điểm (phụ lục bằng). Vui lòng phản hồi ngay với PĐT nếu có sai sót.

 

 

 8- Lễ tốt nghiệp và trao bằng:

 

 

- SV liên hệ Văn phòng Khoa để nhận lễ phục và hướng dẫn dự Lễ tốt nghiệp; tham dự buổi tập dượt diễn ra vào trước ngày làm lễ chính thức. SV tra cứu thời gian lên Hội trường để dự lễ tốt nghiệp theo link: https://mybk.hcmut.edu.vn/app/public/tra-cuu-thong-tin-le-tot-nghiep 

- SV dự Lễ tốt nghiệp tại Giảng đường A5, khi tham dự phải có trang phục đúng quy định.

- Sau buổi lễ, SV nhận bằng, bảng điểm (phụ lục bằng) tại Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế.

- SV tải hình chụp trao bằng tại Lễ tốt nghiệp tại trang web mybk.hcmut.edu.vn  >>  Cựu sinh viên.

- SV đăng ký tốt nghiệp và thanh toán lệ phí tốt nghiệp trễ sau đợt Lễ tốt nghiệp tháng 11/2023 sẽ đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 04/2024.

 VI- Thông tin cập nhật sau Lễ tốt nghiệp dự kiến ngày 24-26/11/2023

 Bằng tốt nghiệp & bảng điểm (phụ lục bằng)

  • Trường hợp SV đã thanh toán lệ phí tốt nghiệp 95.000 có nghĩa là SV đã hoàn tất thủ tục khai thông tin tốt nghiệp và được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Nên SV không cần thắc mắc khi vào trang mybk.hcmut.edu.vn (Mục Đăng ký tốt nghiệp) “Tình trạng: không tìm thấy thông tin trong danh sách tốt nghiệp dự kiến” do hiện tại PĐT cập nhật dữ liệu cho đợt mới.
  • SV tra cứu tình trạng SV cập nhật tại: mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên, trạng thái chuyển sang “Tốt nghiệp”

     - Quyết định số 3140 (ngày 15/08/2023) & 4506 (ngày 03/11/2023) nhận tại Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đào tạo quốc tế sau Lễ tốt nghiệp (hoặc theo Lịch trình chi tiết của Khoa/Đơn vị). 

     - Quyết định số 2306 (ngày 26/06/2023) & 2955 (02/08/2023) nhận trực tiếp tại PĐT (101A1)(đã thông báo mời nhận qua email SV).

    -  Quyết định số 5019 (ngày 17/11/2023) nhận trực tiếp tại PĐT (101A1). PĐT sẽ thông báo qua email mời SV đến nhận sau khi hoàn tất.

 

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ