Miễn môn học

Tải Phiếu đăng ký miễn môn học (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin, đính kèm bằng GDQP hoặc bảng điểm, nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ